De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een kijk op expertise

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een kijk op expertise

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Bij het lectoraat op de HZ University of Applied Sciences wordt gewerkt aan valorisatie. Valorisatie houdt in dat er waarde aan kennis toegevoegd wordt. Om deze valorisatie te ondersteunen wordt er gebruik gemaakt van kennis-en expertisemanagement. Deze kennis en expertise wordt opgeslagen in complexe datastructuren en beschikbaar gemaakt met als doel dit te delen met anderen, zodat kennis gedeeld en benut kan worden. Om deze kennis beschikbaar te maken wordt dit gevisualiseerd, deze structuren zijn echter zodanig complex dat de visualisatie hiervan steeds minder toereikend wordt naarmate er meer gegevens gevisualiseerd moeten worden.

Om dit op te lossen is er onderzoek gedaan naar het verbeteren van deze visualisaties. Door de huidige situatie te analyseren, literatuuronderzoek uit te voeren en vervolgens een prototype op te stellen is er gekeken welke mogelijke oplossingen er zijn voor dit probleem. Door de stakeholders te benaderen en aan de hand van het prototype te bespreken wat er nog aan verbeterd kan worden, wordt het mogelijk om de visualisatie van deze complexe kennisstructuren te verbeteren. Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat het van essentieel belang is om de nieuwe visualisatie overzichtelijk, navigeerbaar en betekenisvol te maken en om de visualisatie toepasbaar te maken op meerdere abstractieniveaus. Met meerdere abstractieniveaus wordt bedoeld dat de gebruiker het bovenliggende concept kan zien van de visualisatie, maar ook in de details kan treden.

Door interactieve elementen te combineren met de ‘less defined’ theorie wordt het mogelijk om het probleem met de overzichtelijkheid op te lossen. Less defined houdt in dat bepaalde details weggelaten worden als de gebruiker hier niet om vraagt. Ook wordt het door middel van het less defined principe ook mogelijk om de visualisatie op meerdere abstractieniveaus toe te passen, aangezien de resultaten zo abstract of zo concreet kunnen zijn als de gebruiker wilt. Door hiernaast als achterliggende structuur van de visualisatie de Expertise Management Ontologie te hanteren wordt het mogelijk om de relaties in de visualisatie waarde te geven, waardoor de visualisatie betekenisvol wordt. Het implementeren van zoom functionaliteit heeft er voor gezorgd dat de visualisatie navigeerbaar is geworden. De werking van deze theorie is bevestigd door interviews te houden met stakeholders, waar feedback uit voortgekomen is dat de positieve werking van de bovengenoemde oplossingen benadrukt.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingInformatica
AfdelingAcademie voor Technologie & Innovatie
PartnersHZ University Of Applied Sciences, Vlissingen
Datum2014-07-09
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk