De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Doelstellingen en indicatoren bij de gemeente Tholen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Doelstellingen en indicatoren bij de gemeente Tholen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze scriptie is geschreven voor mijn afstudeeronderzoek bij de gemeente Tholen. De hoofdvraag is: Zijn de in de begroting geformuleerde doelstellingen en bijbehorende indicatoren toereikend voor de gemeenteraad om zijn taak uit te kunnen voeren?
De scriptie is opgedeeld in de theoretische onderbouwing, de huidige situatie, de informatiebehoefte van de raad, afstemming van de behoefte van de raad met de huidige situatie en de conclusie en aanbevelingen.
De theoretische onderbouwing geeft de theorie omtrent prestatiemanagement en management informatie weer. Hieruit is gebleken dat doelstellingen aan het SMART-principe dienen te voldoen en indicatoren meetbaar, toerekenbaar en relevant behoren te zijn. Daarnaast komt naar voren dat in de literatuur de scheiding tussen kengetallen en indicatoren onduidelijk is en dat er verschillende soorten indicatoren zijn waarvan een prestatie-indicator er één is.
Uit de analyse van de begroting op basis van de theorie is gebleken dat de doelstellingen en prestatie-indicatoren verbetering behoeven. Veel doelstellingen zijn onvoldoende SMART en veel prestatie-indicatoren zijn activiteiten in plaats van indicatoren. Ook blijkt dat sommige kengetallen indicatoren zijn en dat er bij een aantal programma's veel kengetallen zijn weergegeven die onvoldoende relevant zijn.
Uit de reacties van de raadsleden blijkt dat de huidige programmabegroting voldoende toereikend is voor uitvoering van de taken van de raad, maar dat er wel enkele verbeterpunten zijn. Dit betreft niet alleen de doelstellingen, prestatie-indicatoren en kengetallen, maar ook de omvang van de begroting, de leesbaarheid en indeling van de begroting en het karakter van de tussentijdse verantwoording. Deze verbeterpunten vallen buiten het kader van deze scriptie maar dragen wel bij aan een begroting van hogere kwaliteit.
De begroting op basis waarvan de gemeenteraad zijn taak uitvoert is toereikend. Het is echter raadzaam om de aanbevelingen uit te voeren voor het verbeteren van de begroting. De aanbevelingen gaan over doelstellingen, indicatoren, kerncijfers, een cursus voor de afdelingshoofden en sector directeuren, herinvoering werkgroep Planning & Control, meer begeleiding voor de afdelingshoofden, verantwoording en leesbaarheid.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfseconomie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
AfstudeerorganisatieGemeente Tholen
Datum2012-06-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk