De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Eilanddenken in Zeeland : een onderzoek naar coöpetitie als eilandoverstijgende samenwerkingsstrategie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Eilanddenken in Zeeland : een onderzoek naar coöpetitie als eilandoverstijgende samenwerkingsstrategie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Eilanddenken kan zich steeds meer verheugen op brede aandacht van Zeeuwse politici en
media. Helaas is deze aandacht voornamelijk negatief van aard. Zo is een vaak gehoorde
klacht dat samenwerking tussen organisaties in Zeeland faalt doordat het eilanddenken steeds
weer de kop op steekt. Eilanddenken lijkt hiermee een containerbegrip te zijn geworden voor
diverse moeilijk oplosbare problemen binnen de regio Zeeland en dat terwijl samenwerking
binnen diverse bedrijfssectoren nu hard nodig is. Binnen de sector toerisme loopt het aantal
bezoekers van Zeeland de laatste jaren steeds verder terug. Om het tij te keren is inzicht nodig
in het fenomeen eilanddenken en moet gezocht worden naar een samenwerkingformule
waarmee Zeeuwse bedrijfssectoren weer concurrentiekracht kunnen krijgen en Zeeland een
nieuwe economische impuls kan ondergaan voortgestuwd door de kracht van het Zeeuwse
MKB en andere stakeholders. De voornaamste conclusies van dit onderzoek zijn als volgt:
1. We hebben eilanddenken kunnen definiëren als een uiting en/of wijze van handelen
binnen een subcultuur. Daarnaast wordt het begrip eilanddenken als containerbegrip
en /of beeldspraak dat op een vijftal manieren wordt gebruikt, namelijk als: letterlijke
interpretatie (wijze van handelen op een eiland), metafoor voor gestoorde
communicatie, metafoor voor bevoordeling, metafoor voor verbaal smeermiddel en
metafoor positieve gedachte (het willen verblijven op een eiland)
2. Coöpetitie is een samenwerkingsvorm op macro, meso of microniveau die simpel of
complex van aard is; hetgeen afhankelijk is van het aantal delen van de waardeketen
waarop men samenwerkt, maar waar men binnen het samenwerkingsverband elkaar
blijft beconcurreren. Er zijn vier typen coöpetitie te onderscheiden, namelijk: simpele
dyadische coöpetitie, complexe dyadische coöpetitie, simpele netwerk coöpetitie en
complexe netwerk coöpetitie.
3. De Schouwen-Duivelandpas lijkt te beschikken over een goede en toegewijde
organisatie en daarbij behorende communicatie-infrastructuur. Het feit dat het project
zwaar leunt op digitale technologie maakt de infrastructuur kennis- en
kapitaalintensief. De voordelen van digitale technologie zijn echter legio, namelijk:
eenmaal aanwezig gemakkelijk uit te breiden, overal bereikbaar voor deelnemers en
consumenten, lage instapdrempel voor deelnemers, gespreide risico's, eenduidig
gezicht naar buiten en de mogelijkheid tot datamining en analyse.
De blauwdruk van de projectorganisatie rondom de Schouwen-Duivelandpas zit goed in
elkaar en is generaliseerbaar naar andere projecten. Deze werkwijze zou voor verschillende
doeleinden nuttig kunnen zijn. De sleutel tot succes van coöpetitie zit in het
gemeenschappelijk dragen van lasten, een onafhankelijke incubator/datacenter en
laagdrempelige toegankelijkheid van een digitale infrastructuur. Hieronder zijn de
belangrijkste aanbevelingen gegeven:
1. Het verdient de voorkeur ieder project steeds te starten met een eilandpilot.
2. De pilot moet vanaf het begin worden gedragen door minimaal 3 grote
ondernemingen, onderwijsinstelling(-en) en een aantal overheidsinstanties. Zij hebben
meer middelen en kennis om de gemeenschappelijke incubator vorm te geven.
3. De initiatiefnemer die bedrijven of organisaties wil betrekken bij een
samenwerkingsverband in de vorm van coöpetitie zal het gemeenschappelijk belang
moeten kunnen aantonen.
4. De beste wijze om coöpetitie te faciliteren is door gebruik te maken van een
gemeenschappelijke incubator welke tevens zorg draagt voor een technologische
infrastructuur en die alle informatie op het overeengekomen samenwerkingsgebied
verzameld.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfskunde - MER
AfdelingAcademie voor Economie & Management
Domein Economie
PartnerInnovatienetwerk Zeeland, Vlissingen
Datum2010-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk