De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De realiteit van bevallen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De realiteit van bevallen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Een onderzoek met als doel het inzicht krijgen in de ervaringen rondom de partus van vrouwen met dissociatieve kenmerken na seksueel misbruik. Om dit op een effectieve manier te kunnen bereiken is de volgende vraagstelling gebruikt. " Hoe hebben vrouwen met dissociatieve kenmerken, na seksueel misbruik, hun pre-partale en ante-partale periode ervaren?".
Doormiddel van een gestructureerd literatuuronderzoek, waarbij er gezocht is naar relevante artikelen binnen meerdere databanken en doormiddel van een kwalitatief onderzoek is getracht een antwoord te vinden op deze vraag.

Dit kwalitatieve onderzoek heeft plaatsgevonden door het middel van afnemen van interviews bij vrouwen die behandelt worden/werden bij de instelling Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord Brabant. De interviews hadden een semigestructureerd karakter en werden afgenomen middels een topiclijst. De topiclijst werd opgesteld aan de hand van de eerder uitgevoerde literatuurstudie. De resultaten die verkregen werden met het interview gaven, naast de vooropgestelde twee periodes die onderzocht werden, ook veel inzicht in de periode van de zwangerschap. Daarom is er door de onderzoeker beslist om ook deze periode mee te nemen in de analyse van de resultaten. De resultaten zijn verder opgedeeld binnen de drie periodes. Met binnen deze periodes een vierdeling van onderwerpen die het meest naar voren werden gebracht door de deelneemsters. Deze vierdeling bestond uit: herinneringen van gevoelens en emoties, triggers van dissociatie, uiting van dissociatie en hupverlening. Met deze twaalfdeling zijn alle interviews beschreven.

Uit de antwoorden van de vrouwen blijkt dat zij allen gaten hebben in hun herinneringen aan hun bevallingen. Zij geven aan hele stukken kwijt te zijn. Bij één vrouw kenmerkte zich dit vooral in de pre-partale periode terwijl bij alle andere vrouwen gaten ervaren in zowel de pre-partale als in de ante-partale periode. Wat opviel tijdens de uitwerking van de interviews is dat geen van de vrouwen zich de eerste momenten met haar kindje kan herinneren.
Ook de triggers van dissociatie lijken over een te komen. Vaginale onderzoeken en pijn worden genoemd als triggers. Maar ook de rol van de hulpverlener wordt niet onderbelicht gelaten door de vrouwen. Hulpverleners lijken een grote trigger te kunnen zijn voor vrouwen met dissociatieve kenmerken na seksueel misbruik.

De algemene ervaring van de bevalling van de vrouwen blijkt niet positief te zijn. Slechts één van de vrouwen geeft aan bij haar drie bevallingen één positieve ervaring gehad te hebben.

Uit het onderzoek kunnen ook aanbevelingen gedaan worden naar theorie, praktijk en toekomstig onderzoek. Binnen de opleiding HBO-V/Vroedkunde zou meer aandacht besteed mogen worden aan de gevolgen van seksueel misbruik. Op deze manier kan er meer begrip gekweekt worden onder verlos- en verpleegkundigen. Begrip is ook het kernwoord wat doorschemert in de aanbevelingen richting de praktijk. In de toekomst van het wetenschappelijk onderzoek kunnen de effecten van dissociatie op de ervaringen van vrouwen binnen de zwangerschap verder onderzocht kunnen worden. Ook een bredere en grotere onderzoekspopulatie zouden nieuwe inzichten kunnen geven. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat een onderzoek naar de hechting tussen vrouwen met dissociatieve kenmerken na seksueel misbruik en hun kinderen wenselijk is.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersGGZ WNB
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk