De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Communicatie als kern voor aankoopintentie

Hoe aankoopintentie wordt beïnvloed door communicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Communicatie als kern voor aankoopintentie

Hoe aankoopintentie wordt beïnvloed door communicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is opgebouwd vanuit de onderzoeksvraag: ‘Welke invloed heeft de communicatie rond het
project 200 jaar Zeeland op de gedragsintentie om het boek 200 jaar Zeeland te kopen en op de
daadwerkelijke aankoop van het boek?’ Het onderzoek is gevormd door middel van meerdere enquêtes
die samen een effectmeting vormen, een online analyse en een literatuuronderzoek.
Omdat de provincie 200 jaar bestaat, worden er door heel Zeeland verschillende activiteiten
georganiseerd. De Provinciale Zeeuwse Courant (de PZC) doet hier aan mee door het uitbrengen van
het boek 200 jaar Zeeland, Scholen schrijven geschiedenis. 74 Zeeuwse basisscholen werken mee aan
het project. Iedere klas behandelt op eigen wijze in ieder geval twee jaartalen en vult per jaartal
een pagina. De PZC wil met dit project een jongere doelgroep aanspreken. Verwacht wordt dat door
middel van het project ouders van deelnemende leerlingen worden bereikt. Het project zal met een
uitgebreide campagne 100 dagen achter elkaar in de krant verschijnen. De PZC heeft verschillende
verkoop-­‐ en bereikdoelstellingen opgesteld. Deze doelstellingen
zijn:
• 90% van de ouders (ouders van de deelnemende leerlingen) moet op de
hoogte zijn van de inhoud van het project.
• 60% van de lezers (PZC-­‐abonnees) moet op de hoogte zijn van project 200 jaar Zeeland.
• 7% van de mensen die kennis hebben genomen van het project moeten het boek kopen.
Het onderzoek is opgezet door middel van een effectmeting.
Het verschil in de 0-­‐ en nameting (1-­‐meting) moet aantonen of de communicatie zorgt voor
verandering in de aankoopintentie van de doelgroepen, dit zijn de PZC-­‐abonnees en ouders van
deelnemende leerlingen.
De effectmeting is opgebouwd uit vier enquêtes:
• 0-­‐meting bij ouders van deelnemende kinderen;
• 0-­‐meting bij PZC-­‐abonnees;
• nameting bij ouders van deelnemende leerlingen;
• nameting bij PZC-­‐abonnees.
De effectmeting heeft voor verschillende resultaten gezorgd. Ondanks dat de respons niet erg hoog
is kunnen door middel van enquêteresultaten en het literatuuronderzoek verschillende conclusies
worden getrokken.
Communicatie zorgt in zekere mate voor een verhoogde aankoopintentie. Deze aankoopintentie kan
worden aangetoond door een samenhang tussen de betrokkenheid van de doelgroep en bereidheid van het
aankopen van het boek
200 jaar Zeeland. Dit wordt ook bevestigd door de stijging van het aantal verkochte boeken na het
starten van de communicatiecampagne in de PZC.
De prijs die de PZC voor ogen heeft ligt hoger dan het gemiddelde bedrag dat de ouders van
deelnemende leerlingen en PZC-­‐abonnees bereid zijn te betalen. Beide doelgroepen willen gemiddeld
€10,-­‐ tot €19,99 betalen. De huidige prijs van het boek is gesteld op €29,95.
Een combinatie van verschillende communicatiemiddelen draagt bij aan het bereik van de campagne.
Uit de onderzoeksresultaten is zichtbaar dat zowel
crossmedia als crosschannel bijdragen aan het bereik van verschillende

boodschappen. De verkoop van het boek kwam op gang na communicatie via de
krant, wat ondanks de digitalisering nog steeds de belangrijkste informatiebron is voor de
PZC-­‐abonnees. Ouders zijn op de hoogte geraakt door de inzet van co-­‐ creatie. Ze hebben via de
aan het project deelnemende scholen kennis gemaakt met het project 200 jaar Zeeland.
Uit de resultaten kunnen verschillende aanbevelingen worden gedaan. Om de online kanalen zo
effectief mogelijk in te zetten dient een uitgebreidere analyse van de verschillende middelen te
worden gemaakt. Dit door middel van analysetools als Google Analytics en Facebook Insights. Het
plaatsen van verschillende content-­‐vormen moet uiteindelijk een beeld geven van de meest
effectieve mix van online communicatiekanalen zoals Twitter, Facebook en de productwebsite. Een
uitgebreide analyse van deze kanalen is daarom
aanbevolen.
Co-­‐creatie is een goede manier van samenwerking waardoor moeilijk te bereiken doelgroepen
betrokken kunnen raken bij de PZC. Ook kan worden gesteld dat een verhoogde betrokkenheid
zorgt voor een grotere bereidheid van
kopen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCommunicatie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersWegener Media, Vlissingen
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk