De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gespreksonderwerpen tijdens het zuigelingenhuisbezoek bij 14 dagen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Gespreksonderwerpen tijdens het zuigelingenhuisbezoek bij 14 dagen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De aanleiding voor het uitvoeren van dit onderzoek is het overkoepelende onderzoek van GGD Zeeland naar vroegsignalering van psychosociale problematiek bij kinderen. Binnen GGD Zeeland wordt gewerkt volgens de visie naar de levensloop van kinderen met daarin verweven verschillende ijkmomenten. Bij het toewerken naar deze ijkmomenten, wordt onderzoek verricht om gestructureerd informatie te verkrijgen aan de hand van een signaleringsinstrument.
Het doel van dit onderzoek is een onderbouwd advies aanbieden aan GGD Zeeland als eerste aanzet naar het ontwikkelen en onderbouwen van het ijkmoment op de leeftijd van veertien dagen. Na het uitvoeren van een literatuurstudie is de centrale vraagstelling opgesteld:
Welke gespreksonderwerpen, die besproken worden door de jeugdverpleegkundige tijdens het zuigelingenhuisbezoek bij veertien dagen, zijn van belang voor ouders en professionals?
Om deze centrale vraagstelling te kunnen beantwoorden is een verkennend kwantitatief vooronderzoek en kwalitatief hoofdonderzoek uitgevoerd. Binnen het kwalitatief onderzoek is gebruik gemaakt van een focusgroeponderzoek om te achterhalen welke gespreksonderwerpen van belang zijn voor ouders en professionals tijdens het zuigelingenhuisbezoek bij veertien dagen.
Tijdens het uitvoeren van het gecombineerd onderzoek zijn begrippen naar voren gekomen zoals: de ervaring van de ouders rondom het zuigelingenhuisbezoek, de veranderingen bij ouders na de geboorte van hun kind, vormen van hulp en ondersteuning, hoogkritische ouders, gespreksonderwerpen tijdens het zuigelingenhuisbezoek, vragen van ouders, zorg- en risicotaxatie, de vertrouwensband tussen de ouders en jeugdverpleegkundigen en de eerste stap naar een aangepast signaleringsinstrument. Deze begrippen worden tijdens de discussie in relatie gebracht met de literatuurstudie.
De conclusie van deze studie is dat het zuigelingenhuisbezoek een essentiële start is van de zorgrelatie tussen de ouders en de jeugdverpleegkundige. Voor jeugdverpleegkundigen is het belangrijk gespreksonderwerpen te bespreken die leiden tot een zorg- en risicotaxatie. Daarnaast hebben ouders veel vragen over voeding, verzorging en slapen en vinden ze het belangrijk om een luisterend oor te vinden bij de jeugdverpleegkundige.
De aanbevelingen voor jeugdverpleegkundigen zijn:
 Maak gebruik van een signaleringsinstrument om gericht gespreksonderwerpen naar voren te brengen tijdens het zuigelingenhuisbezoek.
 Probeer een vorm van vertrouwen te bereiken bij ouders zodat er een lage drempel ontstaat voor ouders om contact op te nemen.
 Ga tijdens het zuigelingenhuisbezoek een gesprek aan met ouders om gespreksonderwerpen naar voren te brengen.
De aanbevelingen voor stafverpleegkundigen zijn:
 Bij verder onderzoek onder ouders naar de vroegsignalering van psychosociale problematiek is het van belang om met een duidelijke onderbouwing ouders te stimuleren om mee te werken aan het onderzoek.
 Om een gevalideerd signaleringsinstrument op te zetten is het van belang dat er uitgebreid onderzoek uitgevoerd wordt naar de interventies van psychosociale problematiek.
 Bij verder onderzoek naar het opzetten van een signaleringsinstrument voor het zuigelingenhuisbezoek bij veertien dagen is het van belang dat er gekeken wordt naar de toepasbaarheid in de praktijk.
 Bij het opzetten van een signaleringsinstrument voor het zuigelingenhuisbezoek is de SPARK een goed uitgangspunt om te gebruiken als eerste aanzet.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
PartnerGGD Zeeland, Goes
Datum2010-06-15
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk