De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van voortijdige schoolverlater naar terugkeerder

een kwalitatief onderzoek naar de behoeften van voortijdige schoolverlaters

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Van voortijdige schoolverlater naar terugkeerder

een kwalitatief onderzoek naar de behoeften van voortijdige schoolverlaters

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het schooljaar 2011-2012 waren er 36.250 jongeren die hun opleiding voortijdig stopten en
dus geen startkwalificatie behaalde. In het schooljaar 2009-2010 was het aantal leerlingen die
voortijdig met hun opleiding stopte zelfs 38.600. Elk jaar vinden een aantal van deze voortijdige
schoolverlaters hun weg naar Zarah’s Hoeve, centrum voor mens en paard om hier dagbesteding te
volgen. Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de behoeften van de voortijdige
schoolverlaters betrokken bij Zarah’s Hoeve om terugkeer naar onderwijs te realiseren. Als hier
meer inzicht in verkregen wordt, kan de geboden hulpverlening die de voortijdige schoolverlaters nu
krijgen aangepast worden aan deze behoeften. Om dit inzicht daadwerkelijk te verkrijgen is er
gebruik gemaakt van een kwalitatief onderzoek. Deze vorm van onderzoek sluit aan bij het gewenste
resultaat, namelijk het verkrijgen van informatie over een passende begeleiding voor deze jongeren,
inzicht krijgen in de begeleiding die de jongeren zelf denken nodig te hebben en verbetersuggesties
aan te bieden aan de hulpverleners van Zarah’s Hoeve voor de begeleiding van deze jongeren.

Er is begonnen met een literatuurstudie, waarna zes voortijdige schoolverlaters en zes ouders van
voortijdige schoolverlaters geïnterviewd zijn, met het gebruik van een topiclijst. Deze interviews
zijn vervolgens allemaal tot transcripties uitgewerkt om ze goed te kunnen analyseren en te
koppelen aan de al eerder verkregen literatuur. De verkregen informatie uit literatuur en de
interviews is vergeleken met huidige succesvolle interventies. Dit samen vormt antwoord op de
onderzoeksvraag: Wat hebben voortijdige schoolverlaters, die betrokken zijn bij Zarah’s Hoeve,
centrum voor mens en paard, nodig om terug te keren naar onderwijs? te beantwoorden.

Het grootste deel van de geïnterviewde voortijdige schoolverlaters zou graag weer terug naar school
keren, maar wordt geremd door verschillende aspecten. Gebaseerd op huidige succesvolle interventies
is aangenomen dat de belangrijkste aspecten waaraan gewerkt dient te worden voordat de voortijdige
schoolverlaters terug kunnen keren naar onderwijs zijn: het vormen van een reëel en positief
zelfbeeld, het opbouwen/behouden van een dag- en nachtritme, het creëren van
zelfverantwoordelijkheid over de situatie en het doorlopen van een beroepsoriëntatie. Uit de
interviews blijkt dat een gebrek aan (een van) deze aspecten in een niet passende hulpverlening
hebben kan ervoor zorgen dat de voortijdige schoolverlaters, langer dan nodig, geen onderwijs
volgen. Ouders geven hiernaast ook nog aan dat ze de steun voor zichzelf en hun kind missen.
Blijkbaar is dit een groot gemis is in de huidige hulpverlening, waarop door Zarah’s Hoeve
ingespeeld kan worden. Als dit gemis weggenomen kan worden, kunnen ouders hun kind
eerder “loslaten” aan een verantwoordelijke hulpverlener. Dit zal uiteindelijk voor de ouders een last schelen, maar zal ook de voortijdige schoolverlaters in hun ontwikkeling helpen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersZarah’s Hoeve, centrum voor mens en paard
Datum2014-06-27
TypeBachelor
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk