De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De invloed van begroeiing op de wandruwheid van doorstroomprofielen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De invloed van begroeiing op de wandruwheid van doorstroomprofielen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het waterbeheersplan van waterschap Hollandse Delta is opgenomen dat de watergangen op een meer natuurvriendelijke manier beheerd en onderhouden moeten worden. Hierdoor worden de watergangen op een andere manier gemaaid en blijft er begroeiing in de watergang staan waar mogelijk. Meer begroeiing in de watergang zorgt echter voor een verhoogde wandruwheid van de watergang.

Tijdens dit onderzoek wordt onderzocht wat de gevoeligheid is van de parameter wandruwheid bij het doorrekenen van de doorstroomprofielen op het optredend verhang en de beschikbare overruimte in de watergang. Deze gevoeligheidsanalyse wordt uitgevoerd met behulp van een SOBEK-model. Daarnaast wordt onderzocht wat de gevoeligheid is van de parameter wandruwheid op een toetsing van het watersysteem aan de normen uit het Nationaal Bestuursakkoord Water. Verder wordt onderzocht wat de invloed is van het huidige maaibeleid in Peilgebied Voorne-Oost op de waterpeilen. In dit huidige maaibeleid wordt er natuurvriendelijker gemaaid waardoor er meer begroeiing in de watergang blijft staan. Wandruwheid kan worden berekend met diverse methodes. Tijdens dit onderzoek worden voornamelijk de methodes van Strickler en Bos en Bijkerk gebruikt. Wandruwheid wordt uitgedrukt in een wrijvingsconstante van Manning (kM). Deze waardes zijn empirisch vastgesteld. Een kM-waarde van 30 staat voor een schone watergang, een kM-waarde van 15 voor een matig begroeide watergang en een kM-waarde van 5 staat voor een extreem begroeide watergang.

Als conclusie uit het onderzoek komt dat voor het berekenen van de beschikbare overruimte in de watergang de parameter wandruwheid ongevoelig is voor de methode waarmee gerekend wordt. Ook de kM- waardes tussen 15 en 30 geven dezelfde resultaten. Het verhang wat optreedt in de watergang is vooral gevoelig voor de methode waarmee gerekend wordt. Bij een waterdiepte kleiner dan 1,0m berekent Bos en Bijkerk de grootste peilstijgingen terwijl bij een waterdiepte groter dan 1,0m Strickler een groter peilstijging berekent. Welke kM-waarde wordt gekozen maakt tussen een waarde 20 (begroeid) en 30 (schoon) geen verschil. Hoe langgerekter het peilgebied is hoe meer het verhang achterin het peilgebied toeneemt. De parameter wandruwheid heeft geen invloed op de berekende inundatierisico’s en herhalingstijden tijdens een toetsing van het Nationaal Bestuursakkoord Water. Beide methodes en alle kM-waardes tussen 10 en 30 geven dezelfde waterpeilen met een maximale afwijking van één centimeter. Alleen een kM-waarde van 5 veroorzaakt een groter peilstijging van maximaal 7 centimeter bij een herhalingstijd van eens in de 96 jaar. De invloed van het huidige maaibeleid in Voorne-Oost op de waterstand is verwaarloosbaar en zorgt bijna niet voor extra peilstijgingen ten opzichte van het streefpeil.
Als belangrijkste aanbeveling uit dit onderzoek komt dat er door het waterschap één standaard methode en kM-waarde gekozen moet worden voor de parameter wandruwheid bij het doorrekenen van modellen. Om vast te kunnen stellen welke methode resultaten berekent die het meest overeenkomen met de werkelijkheid moeten er metingen in het veld gedaan worden om zo deze parameter te valideren. Als kM-waarde wordt aanbevolen een waarde tussen 20 en 30 te gebruiken. De gevoeligheidsanalyse heeft aangetoond dat er weinig verschil zit in de resultaten wanneer met deze waardes wordt gerekend.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingWatermanagement/ Aquatische Ecotechnologie
AfdelingDelta Academy
Domein Technology, Water & Environment
PartnerWaterschap Hollandse Delta
Datum2013-06-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk