De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kwaliteitsmanagement bij Luijen-VVZ te Goes

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kwaliteitsmanagement bij Luijen-VVZ te Goes

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden bij Luijten-VVZ. Zij hebben tot 2003 gebruik gemaakt van een kwaliteitsmanagement tool. Dit betekent dat al hun processen tot dat moment geborgd waren. Echter zijn zij hier wegens commerciële overwegingen mee gestopt. Dit hoeft niet automatisch te betekenen dat zij ook stoppen met de borging van processen, maar bij Luijten-VVZ was dit wel het gevolg. Hierdoor raakte de directie het overzicht steeds verder kwijt.
De behoefte van de directe om het overzicht opnieuw te verkrijgen is de aanleiding van dit onderzoek. De doelstelling luidt: “het volledig in kaart brengen en waarborgen van alle bedrijfsprocessen de efficiëntie en de efficiëntie van de organisatie verbeteren met behoud van de kwaliteit”.
De hoofdvraag van dit onderzoek Luidt:
“Hoe kan Luijten-VVZ de primaire bedrijfsprocessen zo efficiënt mogelijk inrichten met behoud van de kwaliteit?”.
Deze hoofdvraag moet beantwoord worden met de colgende deelvragen:
- Welke kwaliteitsmanagementmodellen zou Luijen-VVZ kunnen gebruiken voor het in kaart brengen en borgen van alle bedrijfsprocessen?
- Welke methoden zijn er voor de inrichting van bedrijfsprocessen en welke kritische succesfactoren kunnen hieraan gekoppeld worden?
- Hoe denken de medewerkers over de controle op de bedrijfsprocessen bij Luijten-VVZ?
- Wat zijn de belangrijkste kritische succesfactoren van Luijten-VVZ?
- Wat voor rol heeft de input van medewerkers binnen Luijten-VVZ?
Voor de bantwoording van deze vragen zijn er open- interviews gehouden met de sleutelfiguren van elk proces. Voor de rest van resultaten is er een enquete uitgezet onder vijftig medewerkers.
De resultaten die kwamen uit de open- interviews zijn verwerkt in een handleiding. In deze handleiding worden alle processen die er zijn bij Luijten-VVZ benoemd en omschreven. De resultaten uit de enquetes zijn verwerkt in grafieken en t abellen.
Uit de resultaten is gekomen dat Luijen-VVZ haar processen indeelt in tactische, operationele, primaire en ondersteunende processen. Ook bleek uit het onderzoek dat de medewerkers vinden dat er meer controle op de processen moet komen. Verder is het gevoel van de medewerkers over de mogelijkheid tot het leveren van input sterk verschillend.
De belangrijkste succesfactoren van Luijten-VVZ zijn Service, bereikbaarheid, distributie/ snelle levering en technische kennis.
Er kan geconcludeerd worden dat Luijten-VVZ voor het efficiënter maken van haar processen nog veel moet doen. Dit onderzoek is een goede start voor het implementeren van kwaliteitsmanagement.
Zo is een van de aanbevelingen het aanstellen van een kwaliteitsmanager. Deze kan continue onderzoek doen naar de processen. En waar nodig processen efficiënter maken. Verder is het van groot belang dat alle processen continue worden geborgd. Ook bij toevoegingen en veranderingen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfskunde - MER
AfdelingDomein Economie
PartnersLuijten VVZ
Datum2014-08-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk