De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bedrijfseconomische analyses Rijkswaterstaat

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Bedrijfseconomische analyses Rijkswaterstaat

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De probleemstelling van dit rapport luidt: "Welke bedrijfseconomische analyses zou Rijkswaterstaat kunnen gebruiken om de bedrijfsvoering te optimaliseren?"

Deze probleemstelling wordt uitgewerkt voor de regionale dienst Zeeland van Rijkswaterstaat. Binnen Rijkswaterstaat regionale dienst Zeeland zal de bedrijfseconomische analyse zich richten op de onderwerpen uit het managementcontract.

De doelstelling van deze opdracht is te kijken hoe Rijkswaterstaat nog bedrijfseconomischer en efficiënter kan gaan werken. Dit zal onderzocht worden op basis van managementaccounting. Verder is het belangrijk te kijken of bepaalde bedrijfseconomische analyses wel haalbaar zijn binnen Rijkswaterstaat.

Als basis voor het oplossen van de hoofdvraag is gekozen voor een viertal bedrijfseconomische modellen, namelijk:
• De verschillenanalyse: gebaseerd op de budgettering met de daarbij behorende prijsverschillen, efficiencyverschillen en bezettingsverschillen;
• Het EEE-model: Waarbij de economy, efficiency en de effectiviteit centraal staan;
• De balanced scorecard: Hierbij worden verschillende traditionele, veelal financiële prestatiemaatstaven met niet-financiële en kwalitatieve prestatiemaatstaven, die in onderlinge samenhang een indicatie kunnen geven over het toekomstige succes van de organisatie;
• Het INK-model: Dit model bestaat uit negen aandachtsgebieden die samen bepalend zijn voor het succes van de organisatie. Die velden staan niet op zich zelf, maar zijn onderling verbonden.

Vanuit deze modellen worden een aantal bedrijfseconomische analyses beschreven. Vervolgens wordt er gekeken welke bedrijfseconomische analyses al toegepast worden bij Rijkswaterstaat binnen de cockpit DT en de dartborden.

De cockpit DT is een managementrapportage op topniveau voor het directieteam. De basis voor deze rapportage is het dartbord. Op de cockpit DT worden een twaalftal KPI's weergegeven, waarbinnen er geanalyseerd wordt.

De dartborden zijn een uitdieping van de cockpit DT. Deze analyse is bestemd voor het management onder het directieteam. De basis voor deze analyse zijn dartborden waarbinnen een twaalftal KPI's staan, waarop geanalyseerd wordt. Het zou bij de dartborden wel kunnen dat bepaalde afdelingen niet alle KPI's op een dartbord hebben staan, omdat ze niet voor elke afdeling van toepassing hoeven te zijn.

Rijkswaterstaat is op dit moment op de goede weg om de doelstelling te halen om efficiënter te gaan werken. Om nog meer inhoud te geven aan de doelstelling om efficiënter te gaan werken, wordt geadviseerd om volgens de juiste frequenties gebruikt te maken van 21 nieuwe bedrijfseconomische analyses.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfseconomie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersRijkswaterstaat regionale dienst Zeeland, Vlissingen
Datum2007-06-27
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk