De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Lowering costs and improving efficency

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Lowering costs and improving efficency

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De aanleiding van het onderzoek is dat resultaten van kinderopvangorganisaties zoals KOZV onder grote druk staan vanwege de bezuinigingsmaatregelen van de overheid. Vele organisaties hebben hun deuren al moeten sluiten. De vraag naar kinderopvang is in 2012 tien tot vijftien procent gedaald en zet onverminderd door. Voor KOZV is het dus noodzakelijk om kosten (overhead) te besparen en efficiencyslagen te behalen binnen processen om de continuïteit van de organisatie te kunnen waarborgen.

Onderzoeksvragen:
De vraagstelling van dit onderzoek luidt:
Hoe kan Kinderopvang Zeeuws - Vlaanderen bezuinigen op de overheadkosten en processen efficiënter inrichten zodat kosten beheersbaar blijven?

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn er de volgende deelvragen opgesteld:
1. Wat wordt verstaan onder kosten en welke kostenindelingen worden onderscheiden?
2. Wat zijn overheadkosten en hoe kunnen deze kosten beheerst worden?
3. Welke overheadkosten worden er onderscheiden bij KOZV?
4. Hoe kan bezuinigd worden op overheadkosten bij KOZV?
5. Welke modellen bestaan er in de theorie om processen efficiënter te maken?
6. Hoe kan de efficiency van een proces gemeten worden?
7. Hoe zijn de processen nu ingericht bij KOZV?
8. Welke processen kunnen op welke wijze efficiënter worden ingericht bij KOZV?

Dit zijn belangrijke vraagstukken voor het onderzoek, omdat ze gezamenlijk leiden tot de beantwoording van de hoofdvraag.

Methode:
Om te kunnen komen tot de beantwoording van de vraagstelling zijn er tijdens het onderzoek verschillende methoden van onderzoek gebruikt. Voor de literatuurstudie zijn er studieboeken en bronnen via het internet geraadpleegd. Voor het onderzoek in de praktijk hebben er interviews met hoofd financiën en een medewerker plaatsgevonden en is er gebruikgemaakt van participerende observatie.

Resultaten:
De resultaten van de overheadkosten hebben duidelijk gemaakt wat voor overheadkosten KOZV allemaal bezit. Daarnaast wat het karakter van deze kosten is en welke transacties veelal plaatsvinden op deze kostenposten. Daarnaast is het duidelijk geworden op welke posten er een bezuinigingsmogelijkheid bestaat en hoe deze bezuiniging doorgevoerd kan worden. Ten slotte is het ook duidelijk geworden hoeveel besparing dit per kostenpost oplevert voor KOZV.

De resultaten van de processen hebben duidelijk gemaakt hoe de deelprocessen zijn opgebouwd. Daarnaast hoe de totale processen eruit zien waar de deelprocessen zich in bevinden en wat hun relatie is met de direct daarmee samenhangende deelprocessen. Vervolgens tonen de resultaten aan hoe deze deelprocessen efficiënter kunnen worden ingericht. Ten slotte is het ook duidelijk geworden hoeveel besparing dit per deelproces oplevert voor KOZV.

Conclusie:
De conclusie voor de overheadkosten is dat er op de posten: kosten personeelsvereniging, energie, aanschaf/vervanging inventaris, schoonmaak, verzekeringen, kantoorbenodigdheden, drukwerk & reproductiekosten, telefoonkosten, advieskosten, publiciteitskosten, advertentiekosten, contributies, overige organisatiekosten en kortingen bezuinigd kan worden. De totale bezuiniging van de overheadkosten KOZV betreft €70.000 tot € 75.000.

De conclusie voor de deelprocessen is dat deze processen efficiënter gemaakt kunnen worden door de handmatige handelingen te vervangen door digitale of automatische handelingen. Hiermee kan op materiaalkosten, loonkosten en portokosten worden bezuinigd. Daarnaast zorgt het aanpassen voor meer transparantie. De totale bezuiniging van beide deelprocessen KOZV betreft €13.000.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfseconomie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersKinderopvang Zeeuws - Vlaanderen, Terneuzen
Datum2014-07-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk