De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Depressieve stoornis

Deskundig in herkenning van symptomen bij patiënten met een (chronische) lichamelijke aandoening door verpleegkundigen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Depressieve stoornis

Deskundig in herkenning van symptomen bij patiënten met een (chronische) lichamelijke aandoening door verpleegkundigen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding: Per januari 2016 is de Psychiatrische Afdeling van het Algemeen Ziekenhuis gesloten waardoor de deskundigheid op het gebied van psychiatrische ziekten in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Goes sterk afneemt. Algemene verpleegkundigen moeten deskundig zijn in de (vroegtijdige) herkenning en het begrip van symptomen die wijzen op een depressieve stoornis bij patiënten met (chronische) lichamelijke aandoeningen, zodat de risico’s van comorbiditeit beperkt kunnen worden. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de mate waarin verpleegkundigen zichzelf deskundig vinden om symptomen van een depressieve stoornis bij deze groep patiënten te herkennen en om te achterhalen aan welke organisatorische ondersteuning daarbij behoefte is.

Methode: Er is kwantitatief onderzoek uitgevoerd in de vorm van een digitale enquête. De enquête is door de onderzoeker ontwikkeld en bestond uit twintig vragen die digitaal te beantwoorden waren. (Leerling)-verpleegkundigen, werkzaam op de algemene beschouwende verpleegafdelingen, zijn via e-mail uitgenodigd om deel te nemen. Alle onderzoeksgegevens zijn met IBM Statistical Package for the Social Sciences versie 22.0 geanalyseerd en inzichtelijk gemaakt met behulp van tabellen en figuren.

Resultaten: In totaal hebben 34 verpleegkundigen deelgenomen. Van hen hebben 17 aangegeven over kennis en 16 over vaardigheden te beschikken om symptomen van een depressieve stoornis te herkennen. Daarnaast gaven 22 verpleegkundigen aan interventies te ondernemen om symptomen te herkennen. De interventie die verpleegkundigen vooral zeiden te ondernemen is dat ze overleggen met de behandelend arts (n=30). Van de ondervraagden vroegen 29 verpleegkundigen om meer deskundigheid gericht op zorgverlening aan patiënten met een depressieve stoornis. Ook zeiden 28 verpleegkundigen behoefte te hebben aan ondersteuning in de zorg die moet bestaan uit scholing (n=27) en de aanwezigheid van consultatieve psychiatrie (n=23).

Discussie: De generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten is door de lage respons (34%) van verpleegkundigen die werkzaam zijn op twee van de vijf geïncludeerde beschouwende verpleegafdelingen klein. Iets meer dan de helft van de verpleegkundigen heeft aangegeven over de bevraagde kennis en vaardigheden te beschikken. De interventie die verpleegkundigen het vaakst zeggen te ondernemen, ‘overleggen met behandelend arts’, is volgens de literatuur opmerkelijk. Medisch specialisten zijn namelijk niet deskundig om psychiatrische patiënten te beoordelen. Verder bestaat behoefte aan bijscholingen om de waarschijnlijk aanwezige basiskennis verder te ontwikkelen.
Conclusie: Het merendeel van de verpleegkundigen werkzaam op twee van de vijf algemene beschouwende verpleegafdelingen van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Goes vindt zich deskundig om symptomen van een depressieve stoornis bij patiënten met een (chronische) lichamelijke aandoening te herkennen. De behoefte aan deskundigheidsbevordering en ondersteuning in de zorg blijft echter aanwezig. Scholingsmogelijkheden en de aanwezigheid van consultatieve psychiatrie zijn geschikte manieren om hier vorm aan te geven.

Aanbevelingen De behoefte aan deskundigheidsbevordering en ondersteuning gericht op zorg voor patiënten met een depressieve stoornis kan het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis beantwoorden door een afdeling ziekenhuispsychiatrie op te zetten en scholingen te organiseren. Door de lage respons, de aanwezigheid van grote groepen zonder uitgesproken mening en de vraagstelling van het meetinstrument is aan te bevelen om kwalitatief vervolgonderzoek te doen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingDomein Health, Education & Wellbeing
PartnerHZ University of Applied Sciences, Vlissingen
Datum2017-02-20
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk