De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wanneer de driehoeksrelatie vierkant draait

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wanneer de driehoeksrelatie vierkant draait

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van M. van den Brand, 1e begeleidster bij Tragelzorg.
Door bezuinigingen van de overheid is steeds minder geld. Een tendens van de toekomst, om de cliënten dezelfde kwaliteit aan begeleiding te kunnen bieden, is het betrekken van het netwerk bij de zorg. Dit kan zorgen voor het behouden van de kwaliteit van zorg en kan gelijk bijdragen aan de kwaliteit van leven. Het netwerk kan zorgen voor stabiliteit in het leven van de cliënt. De relaties met hulpverleners zijn eindig. De vraag is dan ook hoe deze netwerken (terug) bij de zorg betrokken kunnen worden en gemotiveerd kunnen worden om deel te nemen aan de zorg.

Het onderwerp is onderzocht doormiddel van een kwalitatief onderzoek. Op basis van het literatuuronderzoek werden er topics gevormd. Aan de hand van deze topics werden acht semigestructureerde interviews zijn gehouden. Hiermee werd getracht vooral meningen, gevoelens, gedachten en belevingen van de respondent inzichtelijk te maken. De topics die een leidraad vormden voor de interviews waren: Ondersteuning (affectieve ondersteuning, maatschappelijke ondersteuning & begeleiding), randvoorwaarden van het netwerk, verwachtingen van het netwerk m.b.t. intensiviteit contact, motiveren / motivatie van het netwerk en driehoeksrelatie en verwachtingen m.b.t. begeleiding. Na het veldwerk werden de resultaten in transcripten uitgewerkt en geanalyseerd aan de hand van een vast patroon. Op deze manier werden er een conclusie en aanbevelingen gevormd.

Het doel van het onderzoek is TragelZorg informeren over hoe ze het netwerk van de cliënten kunnen motiveren om meer betrokken te zijn bij de zorg. De centrale onderzoekvraag luidde als volgt: “Hoe kan het netwerk van de volwassen cliënten, met een matige tot ernstige verstandelijke beperking die op Sterredreef 5-7 wonen, betrokken worden bij de zorg rondom de cliënt?”

De centrale vraag is beantwoord met behulp van onderstaande deelvragen:
• Welke bijdrage kan het netwerk leveren in de zorg rondom de cliënt? (waarde van het netwerk)
• Welke behoeftes heeft het netwerk met betrekking tot betrokkenheid bij de zorg?
• Hoe ziet de taak van de begeleiding eruit in het betrekken van het netwerk bij de zorg rondom de cliënt?
• Hoe kunnen de leden van het netwerk gemotiveerd worden tot betrokkenheid bij in de zorg voor de cliënt?

Naar aanleiding van het onderzoek valt vooral te concluderen dat de netwerken bereid zijn om te participeren in het netwerk, maar te weinig geïnformeerd worden over wat de cliënt nodig heeft of wat ze voor de cliënt kunnen betekenen. De aanbevelingen zijn dan ook vooral gericht op het verbeteren van de relatie tussen de begeleiders en het netwerk, en op het informeren van het netwerk over wat zij voor de cliënt kunnen doen. Andere aanbevelingen zijn gericht op het gebruik maken van moderne technologieën en het organiseren van familiedagen welke bijdragen aan het motiveren van het netwerk.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersTragelZorg
Datum2015-06-24
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk