De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Werken op basis van Evidence Based Practice

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Werken op basis van Evidence Based Practice

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond: In de literatuur staat beschreven dat er een kloof bestaat tussen de theorie van evidence based practice (EBP) en het daadwerkelijk ermee werken. Met EBP wordt bedoeld het nemen van klinische beslissingen op basis van het best beschikbare bewijs, in combinatie met de kennis en ervaring van de verpleegkundige en de waarden en voorkeur van de individuele patiënt. Het werken op basis van EBP is een belangrijk onderdeel van de opleiding tot bachelor verpleegkundige. Het is alleen de vraag of deze verpleegkundigen de geleerde kennis momenteel toepassen in hun huidige functie. Dit heeft als volgende hoofdvraag voor dit onderzoek geleidt:
In hoeverre werken alumni die de afgelopen drie jaar zijn afgestudeerd aan de opleiding bachelor verpleegkunde van de HZ University of Applied Sciences op basis van EBP in hun huidige functie?

Methode: Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is er een kwantitatief onderzoek uitgevoerd. De enquête is opgemaakt aan de hand van verschillende bestaande meetinstrumenten. De enquête is online naar de onderzoekspopulatie verstuurd via e-mail, via de Facebook groep en de LinkedIn groep van de academie zorg en welzijn binnen de HZ University of Applied Sciences voor alumni. De totale onderzoekspopulatie bestond uit 163 alumni. De respons was 27 ingevulde enquêtes. Deze zijn geanalyseerd met het programma SPSS 22.0

Resultaten: De meeste respondenten staan positief tegenover EBP en denken dat het een meerwaarde heeft voor de gezondheidszorg. Toch worden verschillende taken die te maken hebben met EBP maar weinig uitgevoerd door de respondenten. De taak die het meest uitgevoerd is ‘informatie verzameld over het probleem de patiënt’. Als grootste belemmering gaven de respondenten aan dat er te weinig tijd is op de werkvloer om te werken op basis van EBP. Daarnaast gaven de respondent aan als tweede grootste belemmering, dat ze niet altijd op de hoogte zijn van onderzoek. Een stimulerende factor om wel te werken op basis van EBP is als het onderzoek van positief belang is voor de verpleegkundigen zelf. Wel gaven de respondenten aan voldoende geschoold zijn om te werken op basis van EBP.

Discussie: De uitvoering en werkwijze van het onderzoek laten een paar punten ter discussie achter. Zo was de respons op de enquête niet hoog. In totaal hebben 27 alumni de enquête ingevuld. Verder was er niet evenveel respons van ieder leerjaar en van de gevolgde opleiding. Het laatste punt is dat het meetinstrument EBP implementation scale door peer examination is vertaald. Een sterk punt is dat dit soort onderzoek nog niet is onderzocht onder deze specifieke onderzoekspopulatie.

Conclusie: Na het uitvoeren van dit onderzoek kan er gesteld worden dat ondanks de bachelor verpleegkundige weet hoe er gewerkt moet worden op basis van EBP, dit niet altijd gedaan wordt. Er worden nog teveel belemmeringen door de respondenten ervaren.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
PartnerHZ University of Applied Sciences, Vlissingen
Datum2015-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk