De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het insuline resistentie project, de follow-up

Een kwantitatief en kwalitatief evaluatieonderzoek naar de langetermijneffecten na deelname aan het insuline resistentie project

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het insuline resistentie project, de follow-up

Een kwantitatief en kwalitatief evaluatieonderzoek naar de langetermijneffecten na deelname aan het insuline resistentie project

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Opdrachtgever: De opdrachtgever van dit onderzoek is het Insuline Resistentie Project (IRP) van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis te Vlissingen (ADRZ). Het ADRZ is een ziekenhuis met locaties in Goes, Middelburg, Zierikzee en Vlissingen. Onder begeleiding van de internist, diabetesverpleegkundige, fysiotherapeut en diëtist is dit onderzoek uitgevoerd. Het IRP is een intensief programma van een jaar waarin het ADRZ patiënten de kans geeft om de insuline resistentie op te heffen of te verminderen. Voor patiënten die insuline toedienen bestaat de mogelijkheid dat zij zonder insuline te spuiten het IRP verlaten of het in mindere mate hoeven toe te dienen.

Onderzoeksvraag: Onderzocht is de mate waarin gedragsbehoud heeft standgehouden bij diabetes type 2 patiënten, 3 jaar na deelname aan het Insuline Resistentie Project en op welke manier dit verbeterd zou kunnen worden.
Onderzoeksmethode: Een mixed method methode. Een kwantitatief evaluatieonderzoek middels het opnieuw testen van de onderzoekvariabelen (gewicht, BMI, buikomvang, bloeddruk, cholesterol, HDL, LDL, ratio cholesterol/HDL, triglyceride, HBA1c, insuline medicatie, metformine medicatie, 6 minuten wandeltest, steep ramp test, 30 second chair stand test en de handknijpkracht) bij diabetes type 2 (DM2) patiënten die in 2010 deelgenomen hebben aan het IRP. Daarnaast een kwalitatief onderzoek naar de mening van de patiënten over de begeleiding tijdens- en na het IRP.
Resultaten: Uit de onderzoeksresultaten van het kwantitatief evaluatieonderzoek is gebleken dat ± na 3 jaar de buikomvang (-4,9cm), het BMI (-2,8ptn), de diastole bloeddruk (-2ptn) en het gewicht (-7,6kg) gedaald zijn, maar dat de systole bloeddruk (+6,3ptn) gestegen is. Helaas is na de afrondingsfase van ±1 jaar een stijging te zien in gewicht (+9kg) en BMI (+2,8).
Het HBA1c (-0,9) en het medicatiegebruik is gemiddeld gezien afgenomen (-52,6U insuline en -142,9mg metformine) op de lange termijn. Daarnaast is op de lange termijn een daling te constateren van de triglyceride (-0,6), ratio cholesterol/HDL (-1,4), LDL (-0,5) en cholesterol (-0,7) en een kleine stijging van het HDL (+0,1).
Op de lange termijn is een toename in handknijpkracht (links +4,1lbs en rechts +16,8lbs), 30 second chair stand test (+0,6) en 6 minuten wandeltest (+41,6m) vertoond, maar een daling tussen de afrondingsfase en de follow-upfase. De steepramp test liet een daling (-35,7watt) zien tussen de afrondingsfase en de follow-upfase.
De patiënten waren allen van mening dat zij na de afrondingsfase geen begeleiding meer kregen vanuit het IRP, dit kan de achteruitgang van de testen en metingen na de afrondingsfase verklaren.

Conclusies: De resultaten zouden verbetert kunnen worden door gefaseerd gedragsverandering bij de patiënten te bewerkstelligen en het gewenste gedrag vervolgens minimaal 6 maanden vast te houden. Een vervolg programma opzetten na het IRP kan de lange termijn resultaten verbeteren en gedragsbehoud (=maintenance) verankeren. Het project moet beter beschreven/geprotocolleerd worden. De resultaten van patiënten moeten nauwkeurig bijgehouden worden over gelijke tijdsintervallen, om patiënten over de lange termijn beter te kunnen monitoren.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSport- & Bewegingseducatie
AfdelingScaldis Academy
Domein Economie
PartnersAdmiraal de Ruyter Ziekenhuis, Vlissingen
Datum2014-07-15
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk