De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoeksrapport SWM

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoeksrapport SWM

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Stichting Welzijn Middelburg (SWM) staat als
professionele, maatschappelijk ondernemer midden in de samenleving en zet zich er voor in dat
iedereen in de Gemeente Middelburg aan die samenleving kan deelnemen, zich hierin thuis voelt en
zich kan ontwikkelen. SWM doet dit door het organiseren van activiteiten voor verschillende
doelgroepen, door het verbinden van vrijwilligers aan vrijwilligers vacatures en door het opstarten
en begeleiden van buurtgerichte projecten.

Door de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) worden de gemeenten in Nederland
verantwoordelijk voor mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn en hebben de taak ervoor te
zorgen dat die mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
SWM heeft als taak de Gemeente Middelburg hierin te ondersteunen.

SWM zou de burgers in Middelburg graag goed willen ondersteunen door de inzet van een laagdrempelig
middel of instrument.

Tijdens deze afstudeerstage is een onderzoek uitgevoerd naar de inzet van een laagdrempelig middel
of instrument. De eerste stap die hierin is genomen is dat de huidige situatie middels een
literatuuronderzoek is geanalyseerd.

Vervolgens is een requirements analyse gemaakt waarin alle wensen en eisen zijn opgenomen. De
requirements analyse is opgesteld middels het bevragen van stakeholders. Hieruit kwam voornamelijk
naar voren dat de stakeholders behoefte hebben aan informatie met betrekking tot organisaties,
activiteiten en personen. Deze informatie dient op één plek gemakkelijk beschikbaar te zijn.
Op basis van de requirements analyse is vervolgens een platform ontworpen en is een prototype
gemaakt. Het doel van het prototype was te bepalen in hoeverre de beschreven en gerealiseerde
functionaliteiten aansluiten bij de aangegeven wensen en eisen.

Na uitvoering van het onderzoek kan de volgende conclusie getrokken worden:
De burgers hebben behoefte aan informatie met betrekking tot organisaties, activiteiten en
personen. SWM kan de burgers door middel van een digitaal platform ondersteunen. Dit digitale
platform zal informatie dienen te bevatten
over organisaties, activiteiten en personen. De informatie dient op een duidelijk en
gestructureerde manier op één plek beschikbaar te zijn.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingHBO-ICT
AfdelingAcademie voor Technologie & Innovatie
PartnersStichting Welzijn Middelburg
Datum2015-07-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk