De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een passende medezeggenschap voor SVRZ

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een passende medezeggenschap voor SVRZ

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor u ligt de scriptie van het onderzoek "Een passende medezeggenschap voor SVRZ". Dit project, in opdracht van de directie van de Stichting Voor Regionale Zorgverlening is uitgevoerd als afstudeerproject voor de HBO-opleiding "Personeel en Arbeid".

Aanleiding
De organisatiestructuur van SVRZ is de laatste jaren sterk veranderd. Daar waar eerst besluitvorming op SVRZ niveau in kaders werd neergelegd en locaties dit naar de couleur locale konden invullen, vindt besluitvorming nu nog enkel op concernniveau plaats. Dit onder de paraplu van het "Shared Services" model.
De structuur van de medezeggenschap is momenteel nog geheel gericht op een decentrale organisatiestructuur, waar beleidsontwikkeling/-vaststelling deels op de locatie ligt. Op iedere locatie is een volledig bevoegde ondernemingsraad (hierna te noemen OR) werkzaam, terwijl op centraal niveau een centrale ondernemingsraad (hierna te noemen COR) met volledige bevoegdheden, bestaande uit afgevaardigden van de locale OR-en, zitting heeft.

Doel
Het doel van dit onderzoek is te komen tot een passende medezeggenschap voor SVRZ, vertaald in de volgende vraag:

Welke medezeggenschapstructuur is voor SVRZ relevant in het kader van de veranderde organisatiestructuur op basis van het "Shared Services" model en wat is nodig voor een succesvolle implementatie?

Methode
Voor dit onderzoek is gebruikt gemaakt van de volgende methoden:

· Literatuuronderzoek
· Onderzoek organisatiestructuur SVRZ
· Onderzoek bij de medezeggenschap SVRZ
· Onderzoek naar praktijkervaringen bij derden
· Kostenoverzicht huidige medezeggenschapstructuur SVRZ

Resultaten
Door middel van bovengenoemde onderzoeksmethoden is een helder beeld ontstaan over structuur, denkwijzen, praktijkervaringen en juridische kaders, waarbinnen een nieuwe medezeggenschapstructuur voor SVRZ gestalte moet krijgen.

Conclusies en implicaties
Met de genoemde resultaten in de hand is gekomen tot conclusies en aanbevelingen ten aanzien van het bovengenoemde vraagstuk. De belangrijkste uitkomsten zijn:

· Eén ondernemingsraad voor SVRZ
· Borging van Medezeggenschap in de communicatiestructuur van de organisatie
· Goede facilitering van de leden van de ondernemingsraad
· Profilering van het verwachtingspatroon voor leden van de ondernemingsraad
· Duidelijke kostenvergelijking van de huidige versus de nieuwe medezeggenschapstructuur
· Implementatie door middel van scholing/training voor inrichting medezeggenschap en communicatie met de achterban
· Tijdspad voor implementatie

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingHuman Resource Management
InstituutAcademie voor Economie & Management
PartnersStichting voor Regionale Zorgverlening, Middelburg
Datum2007-01-31
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk