De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Begin van een nieuw leven, binnen elke cultuur een unieke gebeurtenis.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Begin van een nieuw leven, binnen elke cultuur een unieke gebeurtenis.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In een multicultureel land als Nederland is de kans groot dat verpleegkundigen en
verloskundigen in aanraking komen met patiënten uit een andere cultuur. Dit
onderzoek richt zich op de ervaring en beleving van verloskundigen in de zorg aan
niet westerse allochtonen tijdens de bevalling.
Na literatuurstudie bleek er weinig onderzoek beschikbaar te zijn over deze
begeleiding en de ervaringen van de hulpverleners. Om deze reden is gekozen voor
kwalitatief onderzoek door gebruik te maken van semi-gestructureerde interviews
aan de hand van een topiclijst. Deze lijst is samengesteld via de culturele kenmerken
beschreven in het model van Orque.
Na analyse van de interviews kwam naar voren dat de begeleiding van niet
allochtone zwangeren individueel grote verschillen bevat. De verloskundigen
hebben zowel positieve als negatieve ervaringen, maar zijn van mening dat de zorg
en begeleiding aangepast moet worden aan de individuele patiënt, ongeacht welke
nationaliteit of cultuur deze als achtergrond heeft.
Door de geringe tijd en kleine onderzoekspopulatie kunnen de getrokken conclusies
niet gebruikt worden voor een grote groep. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de
geïnterviewde verloskundigen er moeite mee hadden om hun beleving uit te spreken,
zeker als deze negatief van aard was. Door het creëren van een veilige omgeving en
het stellen van gerichte vragen is dit opgevangen.
Ook kwam uit het onderzoek naar voren dat verloskundigen positief zijn over de zorg
en begeleiding aan niet westerse allochtonen. Wel zou er in vervolg onderzoek
onderzocht moeten worden op welke manier dit nog verder verbeterd kan worden en
hoe de kennis van verloskundigen ten opzichte van andere culturen kan verbeteren.
Om meer valide resultaten te verkrijgen zal onderzoek met een grotere populatie uit
verschillende instellingen nodig zijn.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk