De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar de rechtmatigheidsverantwoording bij de gemeente Borsele

Rechten:

Onderzoek naar de rechtmatigheidsverantwoording bij de gemeente Borsele

Rechten:

Samenvatting

Betreffend onderzoek is uitgevoerd bij de gemeente Borsele. De aanleiding van het onderzoek vindt haar oorsprong in een toekomstige wetswijziging. De rechtmatigheidsverantwoording, welke momenteel door de accountant wordt afgegeven bij de jaarstukken, zal naar verwachting vanaf boekjaar 2022 worden afgegeven door het College van Burgemeester en Wethouders.

Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen welke aanpassingen de gemeente Borsele dient door te voeren in haar administratieve organisatie en interne beheersing om zelf, in opzet, een getrouwe rechtmatigheidsverantwoording af te geven. De conclusie en aanbevelingen zullen volgen uit beantwoording van de hoofdvraag “Welke aanpassingen dient de gemeente Borsele door te voeren in de administratieve organisatie en interne beheersing, zodat de gemeente vanaf boekjaar 2022 in opzet een getrouwe rechtmatigheidsverantwoording kan afgeven bij de jaarrekening?”.

Vanuit de theorie luidt de definitie van rechtmatigheid als volgt: Rechtmatigheid betekent het handelen in overeenstemming met wet- en regelgeving. Middels de rechtmatigheidsverantwoording dient de gemeente Borsele dus aan te tonen dat haar handelen in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

Om data te verzamelen is gekozen voor interne documentenanalyse en interviews. Uit de populatie, is een kwalitatieve deelwaarneming tot stand gekomen van drie functionarissen uit verschillende processen. Op basis van interne documentenanalyse is de huidige situatie in kaart gebracht. Met behulp van de interviews is de gewenste situatie geschetst.

Het antwoord op de hoofdvraag is dat de gemeente Borsele met name aanpassingen dient door te voeren in de zichtbare controleerbaarheid van de administratieve organisatie en interne beheersing. In de huidige situatie stelt de accountant achteraf vast dat de gemeente rechtmatig gehandeld heeft. De gemeente dient dit echter ook zelf aan te kunnen tonen. Om dit te realiseren dient de gemeente een aantal aanpassingen door te voeren welke op basis van aanbevelingen in dit onderzoek zijn weergegeven.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingFinance & Control
AfdelingDomein Business, Vitality & Hospitality
PartnerBaker Tilly (Netherlands) N.V., Goes
Datum2022-07-04
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk