De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Implementatie van een online Helpfunctie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Implementatie van een online Helpfunctie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Maxxton BV is een bedrijf welke de laatste jaren een belangrijke rol is gaan spelen binnen de lodging industry. Maxxton BV is de ontwikkelaar van een zeer vooruitstrevend software pakket, welk gebruikt kan worden voor het beheer van resorts, campings en hotelketens. Dit pakket is genaamd Newyse. De functie waarover dit pakket echter nog niet beschikt, is een goede en correcte helpfunctie.
Dit onderzoek is gewijd aan het selecteren en implementeren van een goede helpfunctie binnen Newyse. Deze helpfunctie, moet echter via het internet te benaderen zijn. Om de correcte helpfunctie te vinden, zijn een tweetal probleemstellingen opgesteld:
1. Hoe kan er worden verwezenlijkt, dat handleidingen betreffende Newyse direct vanuit Newyse zijn te benaderen en dat automatisch de tot het betreffende onderdeel bijbehorende handleiding verschijnt?
2. Hoe kunnen de handleidingen die gekoppeld zijn aan de helpfunctie van Newyse zo up-to-date mogelijk gehouden worden, zonder dat dit veel tijd in beslag neemt?

Om bovenstaande probleemstellingen goed op te lossen, is er eerst een onderzoek uitgevoerd naar de werking en de structuur van Newyse. De opbouw van de helpfunctie, zal namelijk bestaan uit vrijwel dezelfde structuur. Op deze manier wordt voor de klanten dan ook duidelijk waar ze moeten zoeken wanneer het gewenst is om een handleiding te raadplegen.
Nadat duidelijk is geworden hoe Newyse is opgebouwd, is er een onderzoek gedaan naar beschikbaren helpfuncties. Om een helpfunctie op te zetten zijn er vele verschillende software pakketten te verkrijgen. Hiervan zijn de meest in aanmerking komende pakketten geselecteerd. Deze zijn vervolgens via een Ranking & Scoring methode en een Kosten & Baten analyse nauwkeurig geanalyseerd ten opzichte van elkaar.
Vervolgens is er uit deze analyse gebleken dat het software pakket "wiki" het meest in aanmerking komt voor Maxxton BV.
Een "wiki", is een software pakket dat via het internet wordt beheerd en geconfigureerd. Het is mogelijk om verschillende pagina's aan te maken met informatie, welke vervolgens gekoppeld kan worden aan gerelateerde informatie binnen diezelfde "wiki".
Aangezien er vele verschillende wiki pakketten beschikbaar zijn, heeft er vervolgens een analyse plaats gevonden met betrekking tot enkele van deze wiki pakketten. Hieruit is na een grondige analyse het pakket MediaWiki naar voren gekomen.
Nu de selectie heeft plaatsgevonden en het geschikte pakket is gekozen, is er verder onderzocht, hoe het mogelijk is om alle handleidingen, welke momenteel in Microsoft Word zijn opgeslagen, te plaatsen op de wiki. Om dit proces goed en snel te laten verlopen is er een macro ontwikkeld welke in Microsoft Word geplaatst kan worden. Met behulp van deze macro, is het mogelijk om de tekst van de handleidingen om te zetten naar een indeling waarmee wiki overweg kan.
Het pakket is reeds geselecteerd en de handleidingen en dergelijke informatie zijn ook geplaatst op de wiki. Er is echter nog geen duidelijkheid, hoe de wiki nu gekoppeld dient te worden aan het pakket Newyse. Zoals in probleemstelling één duidelijk naar voren komt, dienen de handleidingen vanuit Newyse raadpleegbaar te zijn. Na onderzoek is gebleken dat alle benodigde informatie om de koppeling te creëren wordt weergegeven in de URL van de wiki. Het opzetten van de koppeling tussen de wiki en Newyse is dus relatief eenvoudig te realiseren.
Zoals in probleemstelling twee verwoord staat, dient deze nieuwe functionaliteit niet veel extra werkzaamheden met zich mee te brengen voor de medewerkers van Maxxton BV, en dienen de handleidingen welke geplaatst zijn op de wiki, eenvoudig te beheren te zijn. Ook aan deze eisen voldoet het software pakket wiki. Er wordt een geschiedenis bijgehouden binnen de wiki, waarin alle wijzigingen welke worden doorgevoerd op een pagina worden geregistreerd. Buiten het bijhouden van deze geschiedenis, beschikt de wiki ook over de mogelijkheid om deze wijzigingen ongedaan te maken. Met deze functies is het beheren en onderhouden van de wiki eenvoudig te realiseren.
Aan het einde van het onderzoek, is deze nieuwe functionaliteit toegevoegd aan het Newyse pakket. De handleidingen en dergelijke artikelen, worden nu met de tijd geplaatst op de wiki.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBusiness IT & Management
AfdelingAcademie voor Technologie & Innovatie
PartnersMaxxton BV, Middelburg
Datum2006-06-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk