De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De revaliderende patient met een beroerte

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De revaliderende patient met een beroerte

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond en doel
Deze studie is geschreven in het kader van een afstudeeropdracht voor het vierdejaar van de opleiding verpleegkunde aan de Hogeschool Zeeland. In opdracht van mevr. C. Vermeulen (student verpleegkundige wetenschappen aan de Universiteit Utrecht) is het eerste deel van het onderzoek tot stand gekomen.
Het tweede deel van deze studie kijkt naar de aanwezigheid van een cognitieve screening binnen het verpleeghuis. In de literatuur kwam de cognitieve problematiek bij de CVA - patiënt naar voren. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de CVA - patiënten te maken krijgt met een cognitieve stoornis (Van Heugten, 2007).
Deze studie vond plaats op de revalidatieafdeling van het verpleeghuis 't Gasthuis in Middelburg. Ook wordt er gekeken naar de aanwezigheid van een cognitieve screening. Deze studie wil binnen het revalidatieproces de rol van de verpleegkundige van 't Gasthuis naar voren brengen.

Probleemstelling
De vergrijzing binnen Nederland neemt toe, zo ook het aantal mensen met een beroerte. Jaarlijks zijn er 40.000 tot 45.000 mensen in Nederland die hierdoor worden getroffen (Nederlandse Hartstichting, 2001). De rol van het multidisciplinair team en de dagbesteding van de patiënt op de revalidatieafdeling van het verpleeghuis in Nederland is tot nu toe alleen in een onderzoek van dr. Hafsteinsdóttir (2009) onderzocht. Dit vond plaats in één verpleeghuis. Deze scriptie geeft antwoord op de volgende twee vragen:
1. Wat is de dagbesteding van patiënten met een beroerte opgenomen op een
revalidatieafdeling in een verpleeghuis en hoe staat dit in relatie tot de multidisciplinaire behandeling en de specifieke rol van de verpleegkundige?
2. In hoeverre wordt er op de revalidatieafdeling van 't Gasthuis bij patiënten met een beroerte een cognitieve screening uitgevoerd door het multidisciplinaire team. En wat is hierin de rol van de verpleegkundige?

Methode
Vooraf aan het onderzoek is er een literatuurstudie uitgevoerd waarbij gebruik is gemaakt van negen wetenschappelijke teksten uit één databank, Hbo - Voorsprong. Voor het onderzoek naar de dagbesteding van patiënten met een beroerte is door mevr. C. Vermeulen een evidence - based meetinstrument geselecteerd. Dit werd het observatie instrument 'Behavioral mapping'. Voor het onderzoek naar de aanwezigheid van een cognitieve screening is er een inventarisatie uitgevoerd. Hierbij werd gebruik gemaakt van een ongestructureerd interview en een documentenverzameling.

Resultaten
Uit het onderzoek blijkt dat de patiënt maar 12% van de dag aan therapeutische activiteiten besteed. De verpleegkundige komt vrijwel alleen in beeld bij de ADL zorg van de patiënt. Aan de hand van de cognitieve screening richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is er een WCN lijst gemaakt door het multidisciplinair team van het 't Gasthuis.

Conclusie
De patiënt met een beroerte heeft een dagbesteding die voornamelijk bestaat uit slapen, eten/drinken en zitten. De patiënt doet weinig tot niets aan therapeutische activiteiten. De patiënt met een beroerte wordt wel gescreend op cognitieve problematiek.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersServicecentrum SVRZ, Middelburg
Datum2010-06-14
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk