De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Goedemorgen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Zorgcentrum 'De Wieken' te Zierikzee kwam er tijdens een meetweek van 'Kwaliteitskader Verantwoorde zorg' achter dat het percentage van depressieve bewoners hoger ligt dan het gemiddelde. Om die reden wilden zij onderzoeken of de omgang van het verzorgend personeel iets aan dit percentage kan veranderen. De onderzoeksvraag luidt daarom: "Wat is voor het personeel van 'De Wieken' de huidige manier van omgang met depressieve bewoners en wat kan een betere manier van omgang voor het personeel zijn, en hoe kan die manier van omgang bereikt worden?". De doelstelling van het onderzoek is aanbevelingen te geven om een beleid te kunnen schrijven voor een professionele omgang van het personeel met depressieve bewoners en indirect om het percentage te verlagen.
De gegevens van dit kwalitatief (beschrijvend en toetsend) onderzoek zijn verkregen door het interviewen van vijf personeelsleden uit de zorg. De gegevens uit deze interviews zijn verwerkt aan de hand van de stappen die beschreven zijn door Baarda, de Goede en Teunissen (2005).
Vijf leden van het verzorgend personeel, met verschillende beroepen en verschillend aantal jaren ervaring, zijn geïnterviewd. Het merendeel van de geïnterviewden ervaarden het hoge percentage van depressiviteit onder de bewoners niet. De geïnterviewden benaderden de depressieve bewoners veelal positief, maar observeren de bewoners allen op andere aspecten. Bij een vermoeden van een depressie wordt de huisarts door het verzorgend personeel ingeschakeld, die dan de bewoners (zonodig) doorverwijst naar Emergis.
Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat er op dit moment geen eenduidig beleid is in de omgang van het verzorgend personeel met depressieve bewoners. Een professionele omgang bestaat uit het handhaven van een basisattitude en het gebruiken van een duidelijke structuur in de omgang met een depressief persoon. Een dergelijke omgang kan worden verkregen door het volgen van bijscholing.
In de discussie komt naar voren dat de onderzoeksresultaten veelal verschillen met de gegevens uit de literatuur, een mogelijke verklaring hiervoor is het ontbreken van kennis onder het verzorgend personeel.
Vijf aanbevelingen zijn gegeven om een beleid te kunnen opstellen voor het omgaan met depressieve bewoners door het verzorgend personeel.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersZorgcentrum 'De Wieken', Zierikzee
Datum2010-06-14
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk