De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van evenementenbezoeker naar toerist

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Van evenementenbezoeker naar toerist

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Stichting Zeeland Sport & Leisure ondersteunt vanuit haar netwerk (top)sporters en (top)sportevenementen in Zeeland, in samenwerking met het Olympisch Netwerk Zeeland. Het is een organisatie die het beste uit Zeeland haalt rondom (top)sport. Dit wordt gedaan door middel van het organiseren en ondersteunen van evenementen en projecten binnen Zeeland op het gebied van sport en welzijn in de breedste zin van het woord. In de kern is de Stichting Zeeland Sport & Leisure een netwerkorganisatie waarbij gestreefd wordt naar een groot aantal actieve deelnemers in het netwerk. Op deze manier promoot de stichting Zeeland en dragen zij positief bij aan de economie van Zeeland. Een belangrijke sector binnen de economie van Zeeland is de sector toerisme. Volgens Stichting Zeeland Sport & Leisure profiteert deze sector nog te weinig van de (sport)evenementen die plaatsvinden in Zeeland. Stichting Zeeland Sport & Leisure zou graag zien dat de bezoekers van (sport)evenementen ook blijven overnachten in de regio wanneer men een evenement bezoekt. Volgens Stichting Zeeland Sport & Leisure gebeurt dit nu nog te weinig. Eén van de hoofdpijlers van Stichting Zeeland Sport & Leisure is de pijler leisure, echter is voor de stichting nu nog onduidelijk wat deze pijler specifiek inhoudt. Dit is nog niet voldoende ingericht en kan daardoor niet gespecificeerd worden. Uit dit onderzoek zal blijken wat Stichting Zeeland Sport en Leisure kan betekenen binnen het vraagstuk om de bezoekers van sportevenementen te verleiden om toerist te worden. Tevens zal dit onderzoek bijdragen aan de specifieke invulling van de pijler leisure. Hierbij is de volgende onderzoeksvraag opgesteld; ‘’Op welke wijze kan Stichting Zeeland Sport & Leisure organisaties van sportevenementen ondersteunen om de bezoekers van sportevenementen te verleiden toerist te worden?’’ Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag wordt binnen dit onderzoek zowel de invalshoek van de bezoeker van sportevenementen als de invalshoek van de organisaties van evenementen onderzocht. Om de invalshoek van de bezoekers te onderzoeken is er een enquête afgenomen die antwoord geeft op de vraag wie de bezoeker is, wat de behoeftes en wensen zijn op het gebied van verblijf en recreatie en welke factoren een rol spelen binnen het beslissingsproces om wel of niet een verblijf te boeken tijdens een evenement. Vervolgens heeft er deskresearch plaatsgevonden en zijn er diepte-interviews afgenomen bij zes organisaties van Zeeuwse evenementen om de invalshoek van de organisaties van evenementen te onderzoeken. De deskresearch en diepte-interviews geven antwoord op de vraag in hoeverre de organisaties van evenementen zich bezighouden met toerisme tijdens de evenementen en wat hierin nog kan veranderen.
Uit dit onderzoek is gebleken dat er door middel van de enquête gehouden bij deelvraag twee tot en met vier een goede fundering is gelegd voor het ontwikkelen van een toolkit voor Stichting Zeeland Sport & Leisure, waarbij de enquête dient als mogelijke inhoud van deze toolkit. Deze toolkit kan Stichting Zeeland Sport & Leisure aanbieden aan organisaties van evenementen om inzichtelijk te maken wie de bezoeker is, wat de wensen en behoeften zijn op het gebied van verblijf en recreatie en hoe dit beslissingsproces eruit ziet. Hierdoor kan de strategie om bezoekers te verleiden om een toerist te worden specifieker worden ingericht. Daarnaast is uit het onderzoek gebleken dat de geïnterviewde organisaties van evenementen het belangrijk vinden dat de bezoeker een toerist wordt en dat zij het belangrijk vinden dat er meer eenheid en verbinding komt tussen het toerisme en de evenementen in Zeeland. Samenwerking lijkt hierbij belangrijk te zijn, aangezien de geïnterviewde organisaties het stimuleren van toerisme niet als hoofddoel zien. In het hoofdstuk: Aanbevelingen, wordt weergeven welke rol stichting Zeeland Sport & Leisure hierin mogelijk kan vervullen en hoe dit bijdraagt aan de peiler leisure.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVitaliteitsmanagement & Toerisme
AfdelingScaldis Academy
PartnersStichting Zeeland Sport & Leisure, Vlissingen
Datum2014-08-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk