De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De zin van zingeving

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De zin van zingeving

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Sociaal Pension Goes/Middelburg, welke onderdeel is van de Geestelijke Gezondheidszorg Zeeland; Emergis. Het onderzoek is gericht op het betrekken van zingeving in de begeleiding binnen het Sociaal Pension. De aanleiding voor het onderzoek is dat er geconstateerd werd dat het leefgebied zingeving weinig tot niet gebruikt en ingevuld werd in de begeleidingsplannen. Deze begeleidingsplannen zijn een methodisch instrument vanuit het achtfasenmodel. Vooraf is er een uitgebreide literatuurstudie gedaan om centrale kernbegrippen te formuleren, waaruit ook een centrale onderzoeksvraag en de daarbij behorende deelvragen geformuleerd zijn. De centrale onderzoeksvraag luidt:
“Wat kan het leefgebied ‘zingeving’ van het achtfasenmodel bijdragen in de begeleiding van de cliënten van Sociaal Pension Goes/Middelburg”?
Om antwoord te krijgen op de centrale onderzoeksvraag zijn de volgende deelvragen geformuleerd:
- Wat verstaan de cliënten van het Sociaal Pension onder zingeving?
- Wat vindt de cliënt van de huidige aandacht over zingeving in de begeleiding?
- Wat zijn de behoeften omtrent zingeving voor de cliënten van het Sociaal Pension?
- Wat zijn de verwachtingen omtrent zingeving voor de cliënten van het Sociaal Pension?

Uit de literatuur kwamen de volgende topics naar voren welke gebruikt zijn voor het afnemen van de interviews; sociaal netwerk, cultuur, geloofsovertuiging, zingeving, middelengebruik, individuele begeleiding en maatwerk. Uit de resultaten en de daarop volgende discussie en conclusie komt naar voren dat cliënten het sociaal netwerk als belangrijk ervaren, dat de woonbegeleider rekening dient te houden met het cultureel psychologisch perspectief, dat de cliënten zoeken naar de zin van het bestaan en dat zingeving beschermend lijkt te werken tegen risicofactoren zoals bijvoorbeeld middelengebruik.

Deze resultaten hebben geleid tot vier aanbevelingen voor de praktijk. Deze aanbevelingen zijn realistisch doch gemakkelijk uit te voeren. Een van deze aanbevelingen is bijvoorbeeld het verleggen van de focus van symptomen en gevolgen naar de zingeving van de cliënt. Het lijkt dat door het verleggen van de focus, de cliënt door de eigen zingeving te ontdekken, een beter welbevinden kan ervaren. Symptomen en gevolgen zullen hierdoor ook mee veranderen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
PartnersEmergis, Sociaal Pension
Datum2015-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk