De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Therapietrouw onder de bewoners van locatie 'lang verblijf'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Therapietrouw onder de bewoners van locatie 'lang verblijf'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op de maatschappelijke opvang van Novadic-Kentron in Bergen op Zoom is een locatie 'lang verblijf'. Hier wonen elf cliënten met een verblijfsindicatie die te maken hebben met diverse problemen op het gebied van huisvesting, dagbesteding, financiën, zingeving, praktisch, sociaal, psychisch en lichamelijk functioneren. De meeste van deze cliënten komen via de GGZ, verslavingszorg of de dag- en nachtopvang van de maatschappelijke opvang binnen. Het team medewerkers van deze locatie bestaat uit vier pedagogisch medewerkers, een maatschappelijk werker, een teamleider en een gastvrouw.
De cliënten van deze locatie gebruiken medicatie voor uiteenlopende medische en of psychiatrische problemen. Een aantal cliënten gebruikt ook medicatie ter vervanging van een verslavend middel of om een terugval in verslaving te voorkomen. Wanneer is vast gesteld, dat er sprake is van therapieontrouw, motiveren pedagogisch medewerkers bij opname de cliënt om medicatie onder toezicht in te nemen. Op die manier dragen zij zo veel mogelijk bij aan een correct gebruik van medicatie.
Toch komt het regelmatig voor, dat cliënten ervoor kiezen medicatie in eigen beheer te houden. Dit is mogelijk omdat deze locatie een vrijblijvende locatie is, waarbij cliënten zelf beslissingen maken in de begeleiding die zij van de begeleiders ontvangen. Door deze vrijblijvendheid signaleren de medewerkers van locatie 'lang verblijf' regelmatig therapieontrouw in medicatiegebruik. Zij komen in situaties, waarbij cliënten medicatie stoppen, verhandelen of niet volgens voorschrift gebruiken. Voor de cliënt is dit een probleem omdat zij niet het maximale effect op de behandeling krijgen. Dit kan nadelige gevolgen hebben op de kwaliteit van leven en de gezondheidstoestand. Voor de begeleider is dit een probleem omdat deze een zorgwekkende situatie ziet, maar onmachtig is om dit aan te pakken. Daarnaast is het in het verleden voorgekomen, dat cliënten met bijvoorbeeld paranoïde psychotische belevingen niet meer op locatie 'lang verblijf' konden wonen, vanwege groepsontwrichtend gedrag.
In opdracht van Ger van Nispen, teamleider locatie 'lang verblijf', is een onderzoek opgesteld om de factoren die invloed hebben op de therapietrouw van de onderzochte doelgroep zo veel mogelijk in kaart te brengen. Het doel van het onderzoek is, om met de resultaten en conclusies, verbetersuggesties aan te bieden aan de pedagogisch medewerkers bij de begeleiding van medicatiegebruik van deze zorgmijdende cliënten. De centrale onderzoeksvraag voor dit onderzoek zal zijn: Welke factoren zijn van invloed op de therapietrouw van de cliënten van de maatschappelijke opvang locatie 'lang verblijf'?
Bij zorgmijdende cliënten ontstaat al snel een ethische discussie, omdat er hulpverlening wordt geboden aan mensen die daar niet direct om vragen. De autonomie van een cliënt komt dan immers in het geding. Maar wat doe je als hulpverlener als je geconfronteerd wordt met een zorgwekkende situatie? Laat je de cliënt dan aan zijn lot over, of grijp je in? In veel organisaties zal deze discussie gevoerd worden en daarom heeft dit onderzoek een relevantie voor Social Work. De maatschappelijke relevantie betreft de enorme kostenpost die ontstaat door therapieontrouw. In Nederland wordt geschat dat de kosten door therapieontrouw oplopen tot honderden miljoenen, zo niet miljarden euro's per jaar en bedraagt het aantal jaarlijkse doden wereldwijd hierdoor ongeveer 125 000. (Keeman e.a., 2011)
In dit onderzoeksrapport zal het eerste hoofdstuk een beschrijving geven van de literatuur die voor dit onderzoek is gebruikt. De probleemstelling zal vanuit diverse invalshoeken bekeken en besproken worden. Daarna volgt in hoofdstuk 3 een beschrijving van de centrale vraag, deelvragen en de begrippen die daaruit voortkomen. Hoofdstuk 4 geeft achtereenvolgend een overzicht van de onderzoeksopzet en de bespreking van validiteit en betrouwbaarheid. Het verloop van het veldwerk, de resultaten en analyse worden beschreven in hoofdstuk 5. In hoofdstuk zes volgen de conclusies van dit onderzoek gevolgd door de aanbevelingen en een kort verslag met de feedback van de opdrachtgever.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
InstituutAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersNovadic-Kentron maatschappelijke opvang, Bergen Op Zoom
Datum2012-06-27
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk