De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Referentieniveaus methode Pluspunt voor groep 7 nader bekeken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Referentieniveaus methode Pluspunt voor groep 7 nader bekeken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De onderzoeksopdracht van O.B.S. De Achthoek is om voor groep 7 te onderzoeken hoe de methode Pluspunt aangepast kan worden met betrekking tot het overslaan van opdrachten, zonder dat hierdoor problemen ontstaan bij het behalen van de minimumdoelen die gesteld worden door de overheid t.a.v. het rekenonderwijs op de basisschool.
Zwakke rekenleerlingen sluiten de basisschool af met het behalen van de fundamentele doelen(1F). Voor leerlingen die meer kunnen met het vak rekenen worden streefdoelen aangehouden(1S)
Tevens onderzocht hoe de Cito toetsen corresponderen met de aangeboden leerstof van de methode Pluspunt.
Ik beschrijf dit onderzoek aan de hand van de registratie en ordening van de leerstof uit de methode Pluspunt, Cito toetsen en de minimumdoelen voor groep 7 in het basisonderwijs.
Om te beginnen heb ik mezelf verdiept in wat volgens de literatuur 'goed' rekenonderwijs inhoudt. Dit heb ik vervolgens middels een checklist vergeleken met het onderwijs wat wordt aangeboden op mijn stageschool.
Verder heb ik opgezocht wat de minimumdoelen zijn om naar het regulier voortgezet onderwijs te kunnen en heb ik deze doelen vergeleken met de inhoudelijke leerstof van de methode Pluspunt.
Tot slot heb ik de doelen die getoetst worden door Cito naast de methode gelegd om te kijken waar eventueel hiaten zitten en hoe dit kan worden opgevangen.

Conclusie: verbeteren van het rekenonderwijs
De onderzoeksresultaten: enkele verbeterpunten zijn met betrekking tot het huidige onderwijs op mijn stageschool zijn:
• lesopbouw volgens het Tour de France-model
• controleren van de tussendoelen
• effectief instructie geven.
Om zwakke rekenaars bij de groep te houden heb ik het bestaande boekje van SLO en Kobalt verbeterd. Hierin is terug te vinden welke opdrachten er geschrapt kunnen worden om toch nog aan de minimumdoelen te voldoen.
Tevens heb ik een overzicht gemaakt van de verschillende onderdelen binnen het rekenen die in groep 7 door de methode worden aangeboden, waarin af te lezen is welke onderdelen extra aandacht behoeven naast het volgen van de methode.

Conclusie: niveau Pluspunt aan de hand van de referentiekaders
De methode wordt bekeken aan de hand van de fundamentele doelen en de streefdoelen die gesteld worden, blijkt uit mijn onderzoek dat de methode Pluspunt voldoet aan de 1F en 1S doelen, maar dat er niet veel extra stof wordt aangeboden die uitstijgt boven 1S.
Niet voor alle rekenonderdelen is voldoende oefenstof. Dit kan worden gecompenseerd door onderdelen die vaak aan bod komen te verminderen. Hierdoor wordt tijd gecreëerd voor onderdelen die extra tijd en oefening behoeven.

Verantwoording 'Routeboekje'
Zwakke rekenaars moet je bij de groep houden om verdere uitval zoveel mogelijk te voorkomen. Hiervoor dient het routeboekje. Hierin staat aangegeven wat er wel en niet gemaakt moet worden om te functioneren op het fundamentele niveau.
Het kind doet mee met de groepsinstructie maar leert op eigen niveau en behoudt door succeservaringen een positief zelfbeeld.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingLeraar Basisonderwijs
AfdelingAcademie voor Educatie & Pedagogiek
PartnersOBS de Achthoek (NoBeGo)
Datum2012-06-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk