De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De begeleiding van jongeren met autoriteitsproblemen vanuit de methodiek Oplossingsgericht Bejegenen op de Zelfstandigheidstraining van Juzt

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De begeleiding van jongeren met autoriteitsproblemen vanuit de methodiek Oplossingsgericht Bejegenen op de Zelfstandigheidstraining van Juzt

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit praktijkgericht onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Zelfstandigheidstraining van jeugdzorgorganisatie Juzt. De probleemstelling van het onderzoek is hoe de begeleiders vanuit de methodiek OGB het best kunnen inspelen op begeleidingsvragen van jongeren met autoriteitsproblemen om ook deze jongeren binnen de ZT succesvol te kunnen begeleiden tot zelfstandig wonen. Voor dit onderzoek is de volgende onderzoeksvraag opgesteld:
Op wat voor manier kunnen de begeleiders van de Zelfstandigheidstraining (ZT) van jeugdzorgorganisatie Juzt vanuit de methodiek Oplossingsgericht Bejegenen (OGB) inspelen op begeleidingsvragen van jongeren met autoriteitsproblemen?
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag zijn de volgende deelvragen gesteld:
1. Hoe wordt door de begeleiders van de ZT van Juzt gewerkt met de methodiek OGB?
2. Hoe wordt door de begeleiders van de ZT van Juzt de werkwijze vanuit de methodiek OGB bij jongeren met autoriteitsproblemen ervaren?
3. Wat past volgens de begeleiders van de ZT van Juzt in de begeleiding van jongeren met autoriteitsproblemen, los van de methodiek OGB?
4. Welke behoefte hebben de begeleiders van de ZT van Juzt in de werkwijze met de methodiek OGB bij jongeren met autoriteitsproblemen?
De conclusie van het onderzoek is dat de begeleiders van de ZT vanuit de methodiek OGB een passende begeleiding aan jongeren met autoriteitsproblemen kunnen geven, mits de aanbevolen opvoedingstechnieken worden gehanteerd en er kennis is over hoe jongeren met autoriteitsproblemen in een klanttypische relatie te krijgen. Intervisiebijeenkomsten worden aanbevolen, mits de inhoud overeenkomt met de methodiek OGB en de aanbevolen opvoedingstechnieken (Addink, Foolen, Lange, Matthys, Oudhof, & Vermeij, 2014) (Bakker & Bannink, 2008) (Graas, Liefaard, Schuengel, Slot, & Stegge, 2009) (Hartog-Polkerman, 2012) (Vos - van der Hoeven, ND). Begeleiding vanuit gezag op basis van goed mentorschap en flexibele grenzen passen in de begeleiding van deze jongeren en sluiten aan op de aanbevolen opvoedingstechnieken en de methodiek OGB (Hermans & Assche, 2000). Als aanvulling op de begeleiding van jongeren met autoriteitsproblemen op de ZT kan gebruik gemaakt worden van interventies als Equip, Sociale vaardigheden op maat, Vaardigheden voor Ouders (VVO) of speciaal onderwijs (Hartog-Polkerman, 2012) (Nederlands Jeugd instituut, ND) (Nederlands Jeugd instituut, ND) (Nederlands Jeugd instituut, ND).
De volgende aanbevelingen worden gedaan voor een passende begeleiding van jongeren met autoriteitsproblemen op de ZT vanuit de methodiek OGB. De eerste stap is psycho-educatie (Vos - van der Hoeven, ND), gevolgd door het vergroten van de kennis van de begeleiders betreft de aanbevolen begeleiding die past bij jongeren met autoriteitsproblemen en het verkrijgen van inzicht in het creëren van een klanttypische relatie (Addink, Foolen, Lange, Matthys, Oudhof, & Vermeij, 2014) (Bakker & Bannink, 2008) (Glabbeek, 2009) (Hartog-Polkerman, 2012) (Vos - van der Hoeven, ND). Tevens kan het gebruik van eerdergenoemde interventies naast de begeleiding op de ZT aanbevolen worden om de jongeren met autoriteitsproblemen gerichter gewenst gedrag aan te leren (Hartog-Polkerman, 2012) (Nederlands Jeugd instituut, ND) (Nederlands Jeugd instituut, ND) (Nederlands Jeugd instituut, ND).

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Sociaal
PartnersJuzt
Datum2015-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk