De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Leeftijdsbewust personeelsbeleid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Leeftijdsbewust personeelsbeleid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Uitgangspunt en aanleiding van deze onderzoeksrapportage is de noodzaak dat de Gemeente Reimerswaal uiterlijk op 1 januari 2008 beleid moeten hebben ontwikkeld dat gericht is op duurzame inzetbaarheid van medewerkers enerzijds, en de vraag of er behoefte onder de medewerkers is aan leeftijdsbewust personeelsbeleid anderzijds. Hoe dat op een effectieve en efficiënte manier te gaan doen, is door middel van onderzoek verder uitgediept.

Hierbij is allereerst uitgezocht wat de randvoorwaarden zijn om een succesvol leeftijdsbewust personeelsbeleid te ontwikkelen en te implementeren. Vervolgens is onderzocht of er subsidiemogelijkheden zijn om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te behouden en daar waar nodig te bevorderen.

Om een goed leeftijdsbewust personeelsbeleid te kunnen (in)voeren moet eerst duidelijk zijn waar de organisatie op dit moment staat. Hiervoor zijn personeelsgegevens uit het personeelsinformatiesysteem verzameld en is de huidige situatie met betrekking tot leeftijdsverdeling, functieduur, instroom en uitstroom en verzuim in kaart gebracht. Het meest opvallende wat hierbij naar voren komt is dat er in de komende 10 jaar in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd een uitstroom van 18,0% van de medewerkers zal zijn. Hierdoor gaat kennis verdwijnen en moeten vacatures worden opgevuld.

Bij het praktijkonderzoek is gebruik gemaakt van een enquête, die gehouden is onder alle medewerkers van de Gemeente Reimerswaal. Hierbij is onderzocht hoe het staat met de behoefte aan leeftijdsbewust personeelsbeleid onder de medewerkers, hoe er binnen de Gemeente Reimerswaal gedacht wordt over verschillende leeftijden en welke belemmeringen medewerkers van verschillende leeftijden ervaren. Door dit in kaart te brengen kan er bij het (in)voeren van leeftijdsbewust personeelsbeleid rekening gehouden worden met de specifieke wensen en behoeften van de medewerkers in verschillende levensfasen.

De meest opvallende bevindingen uit de enquête zijn:
1. de behoefte die er onder de respondenten is aan extra scholing in de vorm van een opleiding en cursus;
2. de behoefte aan doorgroeimogelijkheden;
3. de behoefte aan taak- en functiewijzigingen.

Tevens werd uit de enquête duidelijk dat er binnen de Gemeente Reimerswaal een positieve beeldvorming is over jongeren alsook over ouderen en dat velen zich door collega's gerespecteerd voelen in hun werk.

Als laatste is onderzocht of leeftijdsbewust personeelsbeleid te integreren is in het bestaande personeelsbeleid en wat dit betekent voor de personeelsinstrumenten. De conclusie is dat het inderdaad mogelijk is om leeftijdsbewust personeelsbeleid in het bestaande personeelsbeleid te integreren, maar dan zal eerst het personeelsbeleid beschreven moeten worden wat nu nog niet het geval is. Bij de bestaande personeelsinstrumenten zal specifieke aandacht moeten komen voor leeftijd en levensfase.

Naar aanleiding van de resultaten van het literatuuronderzoek en de enquête worden er in deze onderzoeksrapportage 9 aanbevelingen gedaan.

Aan de hand van deze aanbevelingen kan de Gemeente Reimerswaal op een effectieve en efficiënte manier leeftijdsbewust personeelsbeleid gaan voeren.
_____________________________________________________________

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingHuman Resource Management
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersGemeente Reimerswaal
Datum2006-06-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk