De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het effect van de veranderingen in de hoveniersbranche op het resultaat van hoveniersbedrijven

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het effect van de veranderingen in de hoveniersbranche op het resultaat van hoveniersbedrijven

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Om te beginnen is onderzocht wat de hoveniersmarkt is en met welke kenmerken rekening gehouden moet worden. Daarna is onderzoek gedaan naar de veranderingen binnen de hoveniersbranche. Uiteindelijk is de relatie tussen de veranderingen en het ondernemersresultaat gelegd. Daarbij zijn enkele instrumenten vermeldt die de ondernemer handvat bieden bij het sturen van zijn bedrijf. Het onderzoek sluit met de adviezen over deze veranderingen richting de hoveniers.

In de eerste plaats is iedere markt verschillend. Onderling wijken zij af op basis van structuur en gedrag. Om te bepalen wat er veranderd binnen een bestaande markt moet wel bekend zijn wat de markt is. Kenmerken van de hoveniersmarkt zijn: veel aanbieders, homogene producten, makkelijke toetreding en een teruglopende vraag naar producten. Voor bedrijven binnen deze markt zijn een vijftal algemene risico’s te onderscheiden, namelijk: inefficiënte of overcapaciteit door onbetrouwbare productiestandaarden, product voldoet niet aan de eisen van de klant, kosten niet juist door berekent, doorlooptijd te lang en tot slot onjuist factureren van werk. Al deze risico’s leiden tot een afname van de winst of ontevreden klanten.

In de tweede plaats zijn er twaalf brancheontwikkelingen te onderscheiden binnen de zojuist omschreven markt. Negen hiervan zijn relevant voor nader onderzoek. De belangrijkste marktontwikkelingen zijn: het drukken van de kosten, de toename van internet als oriëntatie- en verkoopkanaal, meer vraag naar duurzaamheid, onderscheidend vermogen wordt belangrijker, particulieren onderhouden hun tuin vaker zelf en de vraag naar nieuwe tuinen neemt af.

De oorzaken van deze veranderingen zijn onder te verdelen in twee delen. Enerzijds heeft de economische crisis invloed op de markt en anderzijds verandert de markt door trends en technologische ontwikkelingen. De gevolgen van deze veranderingen voor het resultaat van hovenier zijn verschillend. Er is geen direct verband te leggen tussen de branchecijfers en de veranderingen binnen de markt.

In de derde plaats is inzicht in het financiële welzijn van de onderneming van groot belang. In de praktijk blijkt dit inzicht er dikwijls niet te zijn. Instrumenten die dit inzicht tot stand kunnen brengen zijn de kostprijsberekening en de voor- en nacalculatiemethode.

Tot slot volgt het advies over hoe omgegaan dient te worden met de veranderingen in de markt. Het advies is te verdelen in vier punten. In de eerste plaats is er de veranderende functie van de hovenier. Deze wordt steeds meer een adviseur. Zorg dus voor voldoende kennis en vaardigheden. In de tweede plaats is grip op de kosten zeer belangrijk, de marges staan onder druk. Dus het drukken van de kosten is zeer belangrijk. Ten derde wordt internet steeds belangrijker. De hovenier van de toekomst kan niet meer om het internet heen. Wie niet mee gaat valt vroeg of laat af. Door de conjunctuur- schommelingen door enerzijds de economische crisis en anderzijds de invloeden van de seizoenen is een flexibel personeelsbestand essentieel voor een goed ondernemersresultaat.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfseconomie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersAccon avm
Datum2014-07-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk