De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De effecten van natuur vriendelijke oevers op het aquatisch leefmilieu

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De effecten van natuur vriendelijke oevers op het aquatisch leefmilieu

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit rapport beschrijft een onderzoek naar de effecten van natuurvriendelijke oevers op het aquatisch leefmilieu, in de provincie Zeeland. Het doel van het onderzoek is aantonen of de ecologische waterkwaliteit verbetert na het aanleggen van een natuurvriendelijke oever. Hiervoor is de ecologische waterkwaliteit beoordeeld bij verschillende natuurvriendelijke - , cultuurlijke - en natuurlijke oevers tussen 1992 en heden.
De eindscores van ecologische waterkwaliteitsbeoordelingen bij twee cultuurlijke - en twee natuurlijke oevers blijven ongeveer gelijk. De eindscores van ecologische waterkwaliteitsbeoordelingen bij drie natuurvriendelijke oevers, die bestaan uit plasbermen blijven gelijk. Bij één natuurvriendelijke oever met een flauw talud (1:7) en een breedte van 5 -7 meter is een verbetering van de ecologische waterkwaliteit geconstateerd.
De ecologische waterkwaliteitsbeoordelingen van de vier natuurvriendelijke oevers zijn nader onderzocht, waarbij macrofyten en macrofauna centraal staan. Mogelijke verbanden tussen invloedrijke omgevingsfactoren bij de natuurvriendelijke oevers en habitateisen van aangetroffen organismen zijn geïnterpreteerd, om de aan - of afwezigheid van soorten te verklaren. De oorzaak dat bij drie onderzochte plasbermen geen verbetering van de ecologische waterkwaliteit is geconstateerd, is dat bij de inrichting, beheer en onderhoud van de oevers, onvoldoende rekening wordt gehouden met de ecologische waterkwaliteit.
In het belang van de ecologische waterkwaliteit dient in de toekomst bij de inrichting van natuurvriendelijke oevers, gestreefd te worden naar meer variatie in de gradiënt nat   droog, met extra aandacht voor ondiepe laagdynamische zones. Ook dient gedifferentieerd beheer en onderhoud toegepast te worden, dat is afgestemd op doelen voor de ecologische waterkwaliteit.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingWatermanagement/ Aquatische Ecotechnologie
InstituutDelta Academy
PartnersProvincie Zeeland, Middelburg
Datum2011-01-07
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk