De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

'Maat! Werk'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op het leveren van maatwerk door de Medewerkers Klant & Omgeving aan de maatwerkklant. De aanleiding voor het onderzoek is het feit dat er vanuit de opleiding Social Work wordt verwacht dat de student een afstudeeronderzoek uitvoert en dat Regionaal & Betrokken Wonen (R&B Wonen) vanaf september met een nieuwe werkwijze is gaan werken.

Het doel van het onderzoek is enerzijds het bieden van inzicht in de relatie tussen het leveren van maatwerk aan de maatwerkklant en anderzijds het gebruikmaken van stakeholders en instrumenten die voorhanden liggen in het werkgebied van R&B Wonen. Het hoofdzakelijke doel is dat de Medewerkers Klant & Omgeving ondersteund worden in het nieuwe werkproces en kennis krijgen over welke manieren er zijn om maatwerk te leveren aan de maatwerkklant. Het te bewerkstelligen effect is dat de aanbevelingen dan een aandeel hebben in het optimaliseren van het leveren van maatwerk. Daarom is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: “Op welke manier kunnen de medewerkers van de afdeling Klant & Omgeving van de woningcorporatie R&B Wonen te Heinkenszand, met behulp van de inzet van stakeholders en instrumenten in het werkgebied Borsele en Reimerswaal, maatwerk bieden aan de maatwerkklant”?

Bij het uitvoeren van dit onderzoek is gekozen voor een kwalitatief onderzoek. Dit houdt in dat er persoonlijke interviews gehouden worden. De informatie die verkregen is, wordt weer getoetst in de volgende interviews die gehouden worden. Door deze aanpak te hanteren wordt bekeken of de hypothesen kloppen en of de theorie gekoppeld kan worden aan de gefundeerde benadering. De representatieve sample van het onderzoek wordt gevormd door de Medewerkers Klant & Omgeving en de Stakeholders die werkzaam zijn in de gemeenten Borsele en Reimerswaal. In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een vooraf geselecteerde respondentengroep en de representatieve quota steekproef. De sample zal onderzocht worden via semigestructureerde interviews.

Uit de conclusies komt naar voren dat er door R&B Wonen geen eenduidigheid in de definitie is gegeven wat een maatwerkklant inhoudt en dat er geen indicatoren vastgesteld zijn in relatie tot het leveren van maatwerk aan de maatwerkklant of dat deze bij de MKO’ers niet bekend zijn. Ook moeten er duidelijke prestatie- en samenwerkingsafspraken gemaakt worden met een duidelijke taak- en rolverdeling van zowel de MKO’er als de stakeholders. Verder komt naar voren dat er genoeg instrumenten voor handen zijn die een bijdrage kunnen leveren aan het bieden van maatwerk aan de maatwerkklant.

Aanbevelingen van het onderzoek zijn: het netwerk uitbreiden en deze vormgeven in een sociale kaart, het organiseren van een netwerkbijeenkomst met stakeholders en met de MKO’ers, het in kaart brengen waar aandachts- of zorgpunten liggen van een maatwerkklant en het ontwikkelen van een checklist of indicatoren om ‘de maatwerkklant’ te definiëren. Andere aanbevelingen zijn: het geven van voorlichting tijdens informatiebijeenkomsten over de participatiesamenleving, het opstellen van een handelingsprotocol en het herhalen van dit onderzoek.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
PartnersR&B Wonen
Datum2015-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk