De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Patiënttevredenheid over het wondspreekuur

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Patiënttevredenheid over het wondspreekuur

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In opdracht van polikliniek dermatologie van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis te Goes is een patiënttevredenheidonderzoek uitgevoerd. De doelgroep voor dit onderzoek bestond uit de patiënten die van januari tot en met juni 2011 op het wondspreekuur zijn behandeld. Dit onderzoek betreft een nulmeting omdat eind 2011 een Wond Expertise Centrum is opgestart. De onderzoeksvraag voor dit onderzoek luidt: In welke mate zijn de patiënten tevreden over de behandeling op het wondspreekuur, gedurende de periode van januari tot en met juni 2011, voordat het Wond Expertise Centrum gestart is?

Aan de hand van vijf verschillende dimensies die invloed hebben op kwaliteit van zorg is een enquête opgesteld. De enquête is verstuurd naar 128 respondenten, dit leverde 75 bruikbare enquêtes op, wat een hoog respons betekent van 58,6 %. De verkregen resultaten zijn geanalyseerd met het programma SPSS 20.0.
De patiënttevredenheid over de vijf dimensies betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid, empathie en tastbaarheden is gemeten. De minimum score is 1 'Oneens'. De maximum score is 5 'Helemaal eens'. Uit de resultaten blijkt dat de dimensie zekerheid het hoogst scoorde, met een score van 4,32. De dimensie tastbaarheden scoorde het laagst, met een score van 3,83. De gemiddelde score van de vijf dimensies is 4,19. De patiënten zijn over het algemeen erg tevreden over hun behandeling. Drie patiënten waren niet tevreden. Het gemiddelde cijfer dat gegeven is voor de polikliniek dermatologie is een 8,2. De polikliniek dermatologie werd door 77,1 % van de respondenten zelfs beoordeeld met een 8 of hoger. Uit de resultaten blijkt dat de respondenten minder tevreden zijn over de wachtkamer en behandelkamer. In dit kwantitatieve onderzoek is niet doorgevraagd naar meningen van de respondenten. Een aanbeveling voor het vervolgonderzoek is om op dit onderwerp uitgebreider in te gaan. Ook is het voor het vervolgonderzoek van belang dat de tijd die tussen het bezoek aan de polikliniek dermatologie en het versturen van eventuele enquêtes zit, niet te lang is. Tenslotte de aanbeveling om de patiënt zo respectvol en vriendelijk te blijven behandelen, zoals het nu gebeurt, dit komt de patiënttevredenheid ten goede

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersAdmiraal de Ruyter Ziekenhuis, Goes
Datum2012-06-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk