De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Huidige situatie sportverenigingen Gemeente Hulst

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Huidige situatie sportverenigingen Gemeente Hulst

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het kader van een afstudeeropdracht voor de HBO-opleiding Sport en Bewegingseducatie is er een stageperiode doorlopen bij Hulst in Beweging. De hoofdvraag van de stageopdracht luidde als volgt: "Welke aanpassingen zijn nodig door sportverenigingen van de Gemeente Hulst, om een bijdrage te leveren aan sportstimulering en daarmee het vergroten van de leefbaarheid voor de inwoners?"
Om deze vraag te beantwoorden zijn er verschillende aspecten onder de loep genomen zoals trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op het sport en beweegpatroon, de huidige situatie van het beleid binnen sportverenigingen, en in hoeverre sportverenigingen bereid zijn om aanpassingen door te voeren om in te spelen op de trends en ontwikkelingen. Het meetinstrument wat hiervoor bij gebruikt is, is een enquête (kwantitatief meetinstrument).
Uit onderzoek blijkt dat er verschillende trends en ontwikkelingen zijn die invloed hebben op het sport en beweegpatroon van de inwoners in de Gemeente Hulst. De belangrijkste hierbij is de vergrijzing en de ontgroening van de samenleving. Hierdoor daalt het ledenaantal bij sportverenigingen. Ook de verandering van vrijetijdsbesteding is een belangrijke trend die zich heeft ingenomen binnen de Gemeente.
Ook is opgevallen dat veel sportverenigingen van zichzelf vinden voldoende bestuurlijke deskundigheid te hebben, maar uit onderzoek blijkt dit in praktijk niet volledig zo te zijn. Ook is er gekeken naar het vrijwilligersbeleid en daaruit blijkt dat het nu bijna bij elke vereniging is opgenomen in het beleid, maar dat het in de toekomst een probleem wordt. Professionaliteit speelt een belangrijke rol om mee te gaan met veranderingen in de toekomst van het beleid binnen de verenigingen.
Sportverenigingen die een bijdrage willen leveren in de buur om de leefbaarheid te vergroten, moeten inspelen op het benaderen van bredere doelgroepen. En naast deze doelgroepen moet er ook worden ingespeeld op een vernieuwend aanbod binnen de sportverenigingen. De traditionele waarden van sportverenigingen moet wel worden behouden, maar er moet ook gedacht worden aan vernieuwende activiteiten of samenwerkingen met andere verenigingen en instanties.
Een doelstelling, missie of visie ontwikkelingen is van belang om een goede leefbaarheid in de kern hoog te houden door sportverenigingen. Ook zijn er steeds meer professionele mensen nodig om in te zetten binnen het bestuur om dit te realiseren.
Aan de hand van de conclusies zijn er conclusies gedaan op het gebied van vervolgonderzoek, aanbevelingen voor Hulst in Beweging en aanbevelingen voor de verenigingen zelf.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSport- & Bewegingseducatie
AfdelingScaldis Academy
PartnersHulst in Beweging
Datum2015-08-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk