De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zonder woorden is er geen onderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zonder woorden is er geen onderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In opdracht van basisschool St. Anthonius te Oud-Vossemeer is onderzocht op welke manier de school, ondersteund door de methode Taal op Maat, de taalzwakke leerling meer ondersteuning kan bieden op het gebied van woordenschat. Dit om er voor te zorgen dat het woordenschatniveau van de leerlingen van groep 5 tot en met 8 verbeterd. De literatuur werd bestudeerd omtrent de woordenschatontwikkeling en het woordenschatonderwijs. In het theoretisch kader, te lezen in hoofdstuk 2, worden de zaken die eventueel een antwoord konden geven op de onderzoeksvraag beschreven. De kennis die vergaard werd hielp dan weer in het verdere onderzoek om de resultaten te analyseren. Vervolgens werd gewerkt aan het praktijkgedeelte. De leerkrachten hebben een profieltest gemaakt waarbij gekeken werd wat de beginsituatie van de leerkrachten is. Hierdoor werd de visie van de leerkrachten enigszins duidelijk. Om er achter te komen hoe de leerkrachten het woordenschatonderwijs vorm geven, werden de leerkrachten twee keer geobserveerd. Tevens werden ze geïnterviewd. Bij de resultaten van zowel de observatie als het interview werd duidelijk dat er vrijwel geen kennis van de viertakt aanwezig is bij de leerkrachten en dat ze niet van de methode afwijken. Bij het interview met de intern begeleider kwam naar voren dat er wel kennis aanwezig is maar dat het dus niet schoolbreed werd ingezet. De gegeven antwoorden van de instrumenten werden geanalyseerd, zodat er gekeken kon worden op welk gebied ondersteuning kan worden geboden. Vervolgens werden de cito scores van de toets woordenschat, van alle huidige leerlingen, van de groepen, 5, 6, 7 en 8 geanalyseerd. De resultaten werden verwerkt vanaf dat de cito toets woordenschat werd gebruikt op de school. Deze analyse heeft niet voldoende gegevens opgeleverd om de taalzwakke leerling er uit te halen. Dit wordt weergegeven in hoofdstuk 4.2.1. Als laatste werd gekeken naar de werkwijze van de methode Taal op Maat, die basisschool St. Anthonius op dit moment gebruikt, en dan gericht op de woordenschatlessen. Het positieve is dat er reeds gerichte kenmerken van goede woordenschatdidactiek aanwezig zijn in de lessen woordenschat. De methode Taal op Maat maakt gebruik van de viertakt methode. Omdat de kennis van de viertakt bij de leerkrachten niet aanwezig is, zijn ze onbewust toch op de goede weg met het geven van effectieve woordenschatlessen. Na het verwerken van alle data werden er aan de hand van de literatuur conclusies getrokken, die te lezen zijn in hoofdstuk 5. Het hele onderzoeksproces heeft er voor gezorgd dat er een antwoord gegeven kon worden op de hoofdvraag. Dat antwoord en de conclusies hebben geleid tot enkele aanbevelingen die werden opgesteld voor basisschool St. Anthonius. Deze aanbevelingen worden beschreven in hoofdstuk 5.2. Het zijn concrete, praktische tips die in de praktijk uitvoerbaar zijn en die de leerkracht bewust maken van zijn handelen tijdens een woordenschatles. Het totale onderzoek geeft weer hoe je als leerkracht, maar ook als school aandacht kan besteden aan woordenschatonderwijs. Het zijn vaak de kleine dingen die voor een grote verandering zorgen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingLeraar Basisonderwijs
AfdelingAcademie voor Educatie & Pedagogiek
PartnersBasisschool St. Anthonius, Oud-Vossemeer
Datum2013-06-24
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk