De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

NIDCAP, ervaring op de neonatologie ouders vertellen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

NIDCAP, ervaring op de neonatologie ouders vertellen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Een nieuwe ontwikkeling in de zorg is de ontwikkelingsgerichte zorg. Ontwikkelingsgerichte zorg is de zorg die is gericht op het individuele gedrag van het kind. Het gedrag geeft de beste informatie over het welbevinden van het kind. Bij ontwikkelingsgerichte zorg wordt de zorg aan dit gedrag aangepast. Een methode in de zorg die hierop aansluit is het NIDCAP. Voor deze methode zijn verschillende onderzoeken verricht naar de effectiviteit ervan op de ontwikkeling van het kind. Naast de effectiviteit van NIDCAP is ook de beleving van ouders en verpleegkundigen rond NIDCAP van belang. Om ouders zo optimaal mogelijk te betrekken in de zorg voor hun kind, is het van belang te weten wat er speelt in de beleving van een ouder in deze situatie. Zij zijn onmisbaar in het toepassen van deze speciale zorg. Hoe ervaren ouders de verzorging van hun kind en de begeleiding van verpleegkundigen met betrekking op de NIDCAP?
Voor dit kwantitatieve onderzoek zijn ouders benaderd, waarvan hun kind op de neonatologie verblijft. Via een online enquête zijn de ouders bevraagd over hun beleving over de toegepaste zorg op hun kind. Voor de ondervraging werden bestaande enquêteformulieren gebruikt, namelijk MABS, NPST en PSS-NICU. Met behulp van het statistische verwerkingsprogramma SPSS 17.0 zijn de datagegevens verwerkt en geanalyseerd.
De populatie bestond uit 31 respondenten, waarvan 90,3% (n=28) moeder en 6,5% (n=3) vader. Ouders geven aan vol vertrouwen te hebben in de omgang met hun kind. 45,2% (n=14) van de respondenten geeft aan vaak het gevoel te hebben de situatie goed aan te kunnen. Op een schaal van 1 tot 6, waarbij 2 staat voor 'niet stressvol' en 6 voor 'uiterst stressvol', werd het hoogste gemiddelde van 3,6 gescoord op het ervaren van stress op het gebied van de rol als ouder en participatie in de zorg. De meeste stress wordt ervaren door het gescheiden zijn van de ouder met hun kind. Hierop scoort 51,6% (n=16) van de respondenten met 'uiterst stressvol'. Uit de resultaten blijkt dat ouders over het algemeen erg tevreden zijn over de steun en begeleiding die zij hebben gekregen van verpleegkundigen. 64,5% (n=20) van de respondenten geeft aan dat verpleegkundigen (bijna) altijd goede zorg hebben geleverd aan hun kind. Ook blijkt dat hoe hoger gescoord wordt op het zelfvertrouwen van de ouder, hoe lager gescoord wordt op het stressniveau van de ouder.
Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat ouders over het algemeen zeker zijn in de verzorging van hun kind op de neonatologie. Ouders met een hoger gevoel van zelfvertrouwen en de beleving een goede ouder te zijn, ervaren minder stress dan ouders met een laag gevoel van zelfvertrouwen en de angst geen goede ouder te zijn. Het stresslevel van ouders wordt het meest beinvloed door de verschijning van het kind en de ouderrol en participatie. Het uitzicht van de afdeling wordt door ouders als minder stressvol ervaren.
Verder wordt geconcludeerd dat ouders over het algemeen erg tevreden zijn met de steun en begeleiding die zij krijgen van verpleegkundigen op de afdeling. Wel blijkt dat er op een aantal vlakken verbetering kan optreden, waaronder praten over gevoelens met de ouder en de betrokkenheid bij het maken van beslissingen omtrent medische procedures bij het kind. Het wordt aanbevolen om vervolgonderzoek te doen naar de mening van ouders om de toegepaste zorg waar nodig te verbeteren.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
InstituutAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersHogeschool Zeeland, Vlissingen
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk