De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Enjoy en het gezondheidsbewustzijn

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Enjoy en het gezondheidsbewustzijn

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Scalda voert een gezondheidsbeleid voor alle medewerkers van Scalda. Dit gezondheidsbeleid kent drie pijlers: Curatie, Preventie en Amplitie. Dit onderzoek heeft betrekking op laatstgenoemde pijler. Amplitie gaat om het versterken van energiebronnen en investeren in de gezondheid van medewerkers. Het richt zich op het stimuleren van positieve factoren (Scalda, 2013; Ouweneel, Schaufeli & Le Blanc, 2009). Een onderdeel van deze pijler is Enjoy; een activiteitenprogramma met als doelstelling de bevordering van het welbevinden van alle medewerkers van Scalda. Een groep medewerkers vormt de kerngroep van Enjoy en organiseert activiteiten, welke volgens deze kerngroep te maken hebben met gezondheidsbewustzijn en gezonde leefstijl (Scalda, 2013).

Doelstelling van het onderzoek is het eventuele effect van activiteiten van Enjoy op het gezondheidsbewustzijn van medewerkers van Scalda met betrekking tot een gezonde leefstijl in kaart brengen. Hierom luidt de centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek: In welke mate hebben de activiteiten georganiseerd door Enjoy, volgens de deelnemers van deze activiteiten effect op gezondheidsbewustzijn met betrekking tot een gezonde leefstijl, gerelateerd aan de motieven voor deelname?

Een gezondheidsbeleid heeft een sterke invloed op de gezondheid van medewerkers door verschillende factoren, zoals de aanwezigheid van sleutelpersonen (Burdorf, Van den Berg & Elders, 2008; Storm, Van Zoest & Den Broeder, 2007).
Gezondheidsbewustzijn wordt door de onderzoeker omschreven als: Een toestand, waarin men kennis heeft van de eigen toestand van compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden.
De onderzoeker omschrijft gezonde leefstijl als: Een geheel van voorkeuren en gedragingen die leidt tot een toestand die leidt tot een toestand van compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden.
De definitie van motivatie is: “De innerlijke conditie die een mens in beweging zet en de richting van het handelen bepaalt. Het is wat een individu drijft om tijd en energie te steken in een specifieke taak of doel” (Schuijt, 2012, p. 3). Ryan en Deci (2000) hebben een zelfdeterminatietheorie ontwikkeld waarin onderscheid wordt gemaakt in intrinsieke en extrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie komt van het individu zelf en extrinsieke motivatie van buitenaf.

De begrippen zijn vertaald naar vragen, welke tot uiting zijn gekomen in een kwantitatieve vragenlijst en kwalitatieve interviews. Vijf interviews zijn gehouden en gebruikt ter ondersteuning of verduidelijking van de resultaten van de vragenlijsten, ingevuld door 77 respondenten. Van deze 77 hebben 32 deelgenomen aan een tweede kwantitatieve meting.

Uiteindelijk is gebleken dat deelnemers van activiteiten van Enjoy uiteenlopende motieven hebben voor deelname. Extrinsiek door benadering op verschillende wijzen, zoals e-mails van Enjoy, maar ook intrinsiek door bijvoorbeeld doelen als het verkrijgen van toepasbare handvaten voor het dagelijks functioneren of simpelweg het leren van nieuwe dingen. Deze intrinsieke en extrinsieke vormen van motivatie vinden naast elkaar plaats. Activiteiten van Enjoy brengen wel degelijk bewustzijnsverandering en leefstijlverandering teweeg, ondanks dat de verwachtingen van deelnemers soms anders zijn dan de ervaren uitkomsten. Dit betreft niet zozeer concrete aanpassingen van de leefstijl, maar het effect vindt veelal plaats in functioneren of eenvoudige dagelijkse situaties. Dit is niet bij iedere deelnemer het geval, want er zijn tevens gevallen die geen enkel effect op het persoonlijk welbevinden hebben ervaren.
Vanuit deze conclusie is de voornaamste aanbeveling om niet alleen te richten op mensen die zelf op zoek zijn naar mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling, maar op mensen die zich nog niet bewust zijn van een eventueel gezondheidsprobleem. Dus het bewust maken van medewerkers van een eventueel aanwezig probleem. Zo kan extrinsieke motivatie gebruikt worden om intrinsieke motivatie los te maken.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSport- & Bewegingseducatie
InstituutScaldis Academy
PartnersScalda, Terneuzen
Datum2014-08-29
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk