De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een tropische beleving voor 55-plussers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een tropische beleving voor 55-plussers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Omnium is een sport en recreatie centrum gevestigd Goes dat in 2014 een grote verbouwing heeft ondergaan. Hier zijn bestaande faciliteiten uitgebreid, gemoderniseerd en is een nieuwe dag attractie gebouwd; de Tropische plantenwereld. Daar zal dit onderzoek dan ook over gaan. De aanleiding van de probleemstelling kwam voort uit te weinig bezoekersaantallen in de Tropische plantenwereld. De afstudeerscriptie geeft antwoord op de centrale hoofdvraag: ‘’Welke motieven beïnvloeden het keuze proces van 55-plussers voor een bezoek aan de Tropische plantenwereld van Omnium?’’ De vraag is tot stand gekomen door middel van exploratief onderzoek naar de probleemstelling. De reden voor te weinig bezoekersaantallen bleek het gebrek aan inzichten voor een doelgroep. Deze doelgroep blijken de 55-plussers te zijn volgens eerder segmentatie onderzoek van F.C. Joosse (2013). Omdat er geen focus was aangebracht werd ook snel duidelijk dat geen inzichten aanwezig waren over de mogelijkheden in de Tropische plantenwereld voor de groep 55-plus. Met dit onderzoek is er een verdieping aangebracht met beschrijvend onderzoek op de 55-plussers met motieven die het keuze proces beïnvloeden. De deelvragen die geformuleerd zijn om uiteindelijk antwoord te geven op de centrale hoofdvraag zijn als volgt:
1. Welke motieven zijn aanwezig bij 55-plussers voor een bezoek aan de Tropische plantenwereld?
2. Welke activiteiten in de Tropische plantenwereld sluiten aan bij de motieven van de 55-plussers?
3. Welke beleving heeft de Tropische plantenwereld en heeft dit invloed op de motieven van 55-plussers?
4. Hoe komen de 55-plussers aan kennis over een dagje uit in de Tropische plantenwereld?
Vanwege de open onderzoeksvraag is gekozen voor beschrijvend onderzoek met een gemixte methode van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. De begrippen motieven, vrijetijdsactiviteiten, beleving, kennis over dagrecreatie en het keuze proces komen aan bod in het theoretisch kader. Deze begrippen zijn in (sub) dimensies meetbaar gemaakt in het operationalisatie schema. Hier zijn vragen uit geformuleerd voor beide onderzoeksmethoden. Kwalitatief onderzoek is ingezet door twee focusgroepen te houden met totaal 13 respondenten, zes interne (diepte) interviews zijn gehouden en 13 respondenten die een bezoek brachten aan de Tropische plantenwereld zijn aan de hand van topiclijsten geïnterviewd. Een enquête is afgenomen onder het bestaande klantenbestand van Omnium met uiteindelijk 100 respondenten van de leeftijd 55-plus. Resultaten zijn geanalyseerd in Excel en transcripten zijn gecodeerd waardoor er verbanden zijn gelegd met eerder literatuur onderzoek. Ook wel triangulatie methode genoemd.
Push en pull factoren hebben direct invloed op motieven van 55-plussers voor een dagje uit. Het grootste motief blijkt uit de resultaten ‘even er tussen uit’. Respondenten die eerder een bezoek hebben gebracht aan de Tropische plantenwereld kwamen vanwege de pull factor. Ook wel een extra activiteit die georganiseerd was. Hieruit kan geconcludeerd worden dat extra activiteiten motiverend zijn voor een bezoek. De gids rondleiding wordt door respondenten het meest gewaardeerd met de kruiden en specerijen workshop. Belangrijk is de mogelijkheid om iets te beleven en het gebruik van alle zintuigen. Om bezoekersaantallen te verhogen moet Omnium de focus aanbrengen voor de doelgroep 55-plus. Hier kan een marketing/ communicatieplan voor opgesteld worden. Dit met activiteiten die passen bij de motieven en het keuzeproces. Deze activiteiten kunnen ontwikkeld worden met samenwerkingspartners, ook wel co-creatie. Deze activiteiten promoten kan het beste door ambassadeurs te vinden die mond tot mond reclame inzetten. Ook tastbaar promotie materiaal is een bron van informatie voor deze doelgroep. De aanbeveling voor vervolg onderzoek is gericht op de levensstijlen van verschillende leeftijdsklassen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVitaliteitsmanagement & Toerisme
AfdelingScaldis Academy
PartnersOmnium
Datum2015-06-30
TypeBachelor
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk