De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Social work = teamwork, juist in de GGZ

een kwalitatief onderzoek naar de profilering van de social worker binnen Herstel, Wonen en Werken van Emergis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Social work = teamwork, juist in de GGZ

een kwalitatief onderzoek naar de profilering van de social worker binnen Herstel, Wonen en Werken van Emergis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze afstudeerscriptie is vormgegeven in opdracht van Emergis, Zeeuwse instelling voor geestelijke gezondheidszorg. De scriptie bevat een kwalitatief onderzoek naar de profilering van de social worker in de GGZ.
Van cliënten wordt verwacht (opnieuw) te leren participeren in de maatschappij. De werkwijze die bij dit proces aansluit en door hulpverleners gehanteerd wordt, is het rehabilitatiegerichte werken. Om volgens deze werkwijze cliënten te kunnen begeleiden, dienen social workers en verpleegkundigen dezelfde competenties toe te kunnen passen. Hierdoor lijkt een overlap in taken te zijn ontstaan. Daarnaast zijn social workers niet opgeleid om voor het werkveld belangrijke verpleegkundige handelingen toe te passen. Hierdoor is de specifieke bijdrage van de social worker binnen de GGZ onduidelijk. Om deze redenen wil Emergis te weten komen op welke wijze de social worker zich momenteel profileert binnen de GGZ.
Om duidelijkheid te verkrijgen over de overeenkomsten en het onderscheid in taken van de social worker en de verpleegkundige, is het onderzoek door middel van interviews uitgevoerd onder zes social workers en zes verpleegkundigen van de sector Herstel, Wonen en Werken van Emergis. Tijdens de interviews met de social workers is ook gesproken over de mogelijkheden om de social work-rol in de GGZ te versterken.
De hoofd- en deelvragen van het onderzoek luiden: Op welke wijze profileert de social worker zich binnen de sector Herstel, Wonen en Werken van Emergis ten opzichte van de verpleegkundige? 1. Hoe ervaart de social worker/verpleegkundige de eigen rol ten opzichte van de social worker/verpleegkundige in het dagelijkse contact met de cliënt?
2. Welke taken ziet de social worker/verpleegkundige als diens verantwoordelijkheid in het dagelijkse contact met de cliënt?
3. Welke competenties zijn volgens de social worker/verpleegkundige belangrijk tijdens het dagelijkse contact met de cliënt?
4. Welke ontwikkelmogelijkheden ervaart de social worker op het gebied van diens beroepspositie?
De resultaten van het onderzoek laten zien dat social workers zich te onderscheiden op het gebied van gespreksvoering, het overzicht in situaties kunnen behouden en het contact met de cliënt, dat door de social worker voorop wordt gesteld. Social workers geven aan waarde te hechten aan het op peil houden van hun beroepskennis. Daarnaast wordt er aangegeven dat er ontwikkelkansen liggen op het gebied van methodisch werken en binnen de functie van teamcoach.
Aanbevelingen voor het werkveld: Vanuit het oogpunt van profilering van de social worker, is het wenselijk om op (officiële) documenten vanuit de instelling, te spreken over verpleegkundigen én agogen. Daarnaast is het zaak dat teamleiders een duidelijke taak- en functieomschrijving ontwikkelen. Ook is het raadzaam onderzoek te doen naar de wens die het werkveld heeft om social workers verpleegtechnische handelingen te laten verrichten. Als laatste dienen social workers datgene wat zij doen in de begeleiding van cliënten op concrete wijze vast te leggen in het begeleidingsplan.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersEmergis, Goes
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk