De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zin of onzin : een onderzoek naar de mogelijkheden voor toepassing van complementaire zorg binnen de acute psychiatrie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zin of onzin : een onderzoek naar de mogelijkheden voor toepassing van complementaire zorg binnen de acute psychiatrie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek gaat over complementaire zorg binnen de acute psychiatrie. Sinds een aantal jaar is de interesse in alternatieve geneeswijzen weer toegenomen maar dan binnen het verpleegkundige beroep onder de naam complementaire zorg. Dit betekent dus dat complementaire zorg een relatief jong begrip en dus onder zorgverleners nog niet altijd even bekend is. Kijkend naar de literatuur blijkt dat er nog veel verdeeldheid is binnen de verpleegkundige beroepsgroep over de toepassing van complementaire zorg. Binnen de psychiatrie is het begrip complementaire zorg nog relatief onbekend terwijl kijkend naar de verpleegkundige diagnosen die genoemd worden bij de complementaire interventies er relatief veel genoemd worden die passen binnen de psychiatrische ziektebeelden. Hierbij kan gedacht worden aan: verstoord slaappatroon en angst.

De doelstelling van dit onderzoek is het in kaart brengen welke mogelijkheden er zijn volgens verpleegkundigen werkzaam op de afdeling opname van een psychiatrische instelling met betrekking tot het toepassen van complementaire zorg op de afdeling.

Na de literatuurstudie en het opstellen van de probleemstelling heeft de onderzoeker aan de hand van de literatuur een topiclijst opgesteld voor de interviews. Deze topiclijst is, gebruikt als leidraad tijdens de interviews. Daarnaast heeft de onderzoeker een korte uitleg van complementaire zorg en de topiclijst verstrekt onder vier verpleegkundigen ter voorbereiding op het interview.
Voor de uitvoering van dit onderzoek is er gekozen voor het ontwerp van een survey. Kenmerken van een kwalitatieve survey is dat er beschrijvingen gedaan worden van opvattingen/ betekenissen die mensen aan iets toekennen.

Alle vier de benaderde verpleegkundigen hebben toestemming verleend tot medewerking aan dit onderzoek. De resultaten van de interviews zijn onderverdeeld in de volgende kerntopics: kennis met betrekking tot complementaire zorg, Evidence based en complementaire zorg, inpasbaarheid van complementaire zorg op afdeling acute psychiatrie, invloed van complementaire zorg op kwaliteit van zorg, invloed van complementaire zorg op het afdelingsklimaat en invloed complementaire zorg op samenwerking in team.

De resultaten vanuit de literatuurstudie en de interviews zijn bediscussieerd en daaruit zijn de volgende conclusies naar voren gekomen: Verpleegkundigen hebben te weinig kennis om in te kunnen schatten welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot complementaire zorg op een opnameafdeling binnen de psychiatrie, verpleegkundigen verschillen van mening in de waarde van evidence based met betrekking tot complementaire zorg, De verpleegkundigen zien praktische problemen voor invoering van complementaire zorg en zien de uitvoering van complementaire zorg niet als verpleegkundige taak maar als taak van specialisten, Ontspanning wordt door de verpleegkundigen gezien als het belangrijkste en meest waarschijnlijke effect van complementaire zorg.

Vanuit de conclusie zijn de volgende aanbevelingen gedaan. Ten eerste zou er in de opleidingen meer aandacht moeten worden besteed aan complementaire zorg, hierdoor zou wetenschappelijk onderzoek ook meer gestimuleerd worden. Daarnaast een aanbeveling voor de praktijk, op de afdeling opname zou complementaire zorg meer aandacht moeten krijgen. Voor verder onderzoek wordt er aanbevolen om een soortgelijk onderzoek te doen onder een groter aantal respondenten.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
InstituutAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersEmergis, Kloetinge
Datum2008-06-18
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk