De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De pier van Walcheren, een andere kijk op de kust

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De pier van Walcheren, een andere kijk op de kust

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Door de relatief kale vormgeving van de Walcherse kustzones en het veranderende gedrag van toeristen, is het voor de gemeente Veere en de ondernemers in Veere noodzakelijk om te blijven ontwikkelen en innoveren, zodat het toerisme een (grote) toegevoegde waarde aan de economie en werkgelegenheid blijft bieden.
De gemeente Veere heeft hiertoe als initiatiefnemer gevraagd, om een onderzoek te doen naar de realisatie van een pier als toeristische attractie aan de Walcherse kust. Ten behoeve van de diepgang ligt de nadruk van het afstudeeronderzoek op de constructieve uitwerking van de pier. Het onderzoek is opgebouwd volgens het IMRD-model, betreffende een probleem- en doelstelling, een bronnenonderzoek, uitwerking van de resultaten en conclusies en aanbevelingen.
Voorafgaand aan het locatieonderzoek en de uitwerking van de pierconstructie, is er een theoretisch kader/bronnenonderzoek uitgewerkt. In het onderzoek zijn andere pieren, de effecten op de morfologie en richtlijnen onderzocht. Aanvullend is er een stakeholdersanalyse uitgevoerd en is een gebiedsanalyse gedaan voor de Walcherse kust. Op basis van deze gegevens is het programma van eisen opgesteld en de verdere uitwerking gemaakt.
Aan de hand van de verworven gegevens is een voorkeurslocatie voor de pier bepaald. De voorkeurslocatie is gevonden bij de Badstraat, te Domburg met behulp van een zonering van de Walcherse kust. Bij deze locatie zijn voor de constructieve uitwerking, de vormgeving en afmetingen bepaald, verdeeld in een bouwgedeelte met een gebouw met twee bouwlagen en een loopgedeelte als verbinding tussen de duinaansluiting en het bouwgedeelte. Voor beide delen is de hoogte, de lengte, de breedte en de vorm vastgesteld met een gedeeltelijk variabel ontwerp, welke geschikt is voor de constructieve uitwerking.
De kern van het onderzoek wordt gevonden bij uitwerking van de pierconstructie. Voorafgaande aan de uitwerking is er een materiaalafweging gemaakt en is gekozen voor de uitvoering in geprefabriceerd beton voor zowel de draagconstructie als de paalconstructie. De constructies zijn ontworpen aan de hand van berekeningen. In de berekeningen zijn afwegingen gemaakt voor een stabiliteitsconstructie, het ontwerp van het gebouw, de inrichting van het loopdeel, de belastingen, de draagconstructie en de praktische uitwerking. De stabiliteitsconstructie is hiertoe ontworpen in de bovenbouw en een onderbouw van geheide betonpalen.
Het bouwgedeelte wordt nader uitgewerkt in de berekeningen, geconstrueerd van een raamwerk met langs- en dwarsliggers, waarop de belasting ten gevolge van het gebouw wordt afgedragen naar de paalconstructie.
Het loopgedeelte is na afweging van verschillende varianten nader gedetailleerd met een draagconstructie van dwarsliggers, die momentvast zijn verbonden met de palen en het dek.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCiviele Techniek
InstituutDelta Academy
PartnersGemeente Veere
Datum2014-06-26
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk