De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Exploitatie molen "De Blazekop"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Exploitatie molen "De Blazekop"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige financiële situatie van molen "De Blazekop" te Ovezande. Deze positie was enige tijd geleden nog niet duidelijk. Enkele gegevens waren hier echter wel van bekend. Deze gegevens zijn geanalyseerd en verder uitgewerkt. Om tot uitwerkingen te komen is er een hoofdvraag met deelvragen opgezet, om aan de hand daarvan de financiële situatie van molen "De Blazekop" te analyseren. De hoofdvraag luidt dan ook: Kan molen "De Blazekop" voldoende economische activiteiten genereren om in de eigen onderhoudskosten te kunnen voorzien?
Er is niet alleen gekeken naar het financiële aspect van molen "De Blazekop". Er is ook gekeken naar het project waar de molen deel in neemt, dit betreft het "molenproject". Het molenproject omvat ondermeer de restauratie en het vinden van een economische drager voor molen "De Blazekop" te Ovezande. Voor molen "De Vijf Gebroeders" te Heinkenszand moet er ook een economische drager gevonden worden. De aankoop en transformatie van de oude Sloelijn in een natuurfietspad hangt samen met dit project, net als het opzetten van een virtueel molennetwerk.

Om dit allemaal te kunnen realiseren zijn er financiële middelen nodig. Die kunnen op verschillende manieren worden verkregen. Voor de eigenaar van molen "De Blazekop", Stichting Monumenten Goes (SMG), is het verkrijgen van subsidie een manier om financiën bij elkaar te krijgen. Er zijn verschillende subsidies speciaal voor gebouwd cultureel erfgoed (incl. molens), maar er zijn ook subsidies die kunnen worden verkregen voor de economische drager. De exploitant van molen "De Blazekop" is mevrouw Steenbakker. Zij zal op het molenterrein in de naastgelegen schuur een tearoom en een Bed&Breakfast gaan exploiteren.
Om de restauratie van de molen en de overige gebouwen op het molenterrein te realiseren is geprobeerd Europese subsidie aan te trekken van het Operationeel Programma Zuid-Nederland (OP-Zuid). Dit is tot op heden niet gelukt, mede doordat de co-financiering bij de provincie Zeeland niet rond kwam. Europese subsidie voor de rest van het molenproject is dus niet verkregen, waardoor het molenproject voorlopig geen doorgang vindt. Molen "De Blazekop" is echter wel doorgegaan, omdat de restauratieplannen niet langer konden wachten op een eventuele subsidie.

Mevrouw Steenbakker gaat een tearoom met Bed&Breakfast exploiteren. Dit zal zij doen met medewerking van cliënten van zorginstelling Arduin. Hieraan voorafgaand heeft zijzelf een investering gedaan. Met alle activiteiten die mevrouw Steenbakker en de cliënten van Arduin zullen uitvoeren, zullen opbrengsten worden gegenereerd. De investering zal na ruim 3 jaar worden terug verdiend met de omzet. Advies aan mevrouw Steenbakker is om te streven naar deze terugverdienperiode.
De investeringen die gedaan zijn in de molen en de overige gebouwen op het molenterrein komen niet voor rekening van de exploitant, maar voor de eigenaar van de molen. Deze investeringen zijn deels met eigen vermogen van SMG gefinancierd, maar voornamelijk met subsidies. De begroting is hiermee echter niet sluitend gekregen. Hierbij adviseer ik SMG om een subsidioloog of iemand die veel verstand heeft van subsidies in de arm te nemen, om van andere subsidies gebruik te maken.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfseconomie
InstituutAcademie voor Economie & Management
PartnersGemeente Borsele, Heinkenszand
Datum2010-06-23
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk