De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De groei van vakwerk

een onderzoek naar de effectiviteit en optimalisering van marketingcommunicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De groei van vakwerk

een onderzoek naar de effectiviteit en optimalisering van marketingcommunicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

HMC cursus en training is een dochteronderneming van HMC mbo vakschool voor hout, meubel en
interieur. HMC cursus en training biedt voor werknemers in de branches en voor particulieren een
breed scala van cursorische onderwijstrajecten aan. Het aantal cursisten en daarmee gepaard de
inkomsten nemen de laatste jaren af. Dit heeft ertoe geleid dat de raad van toezicht, het college
van bestuur, de directie en het management in mei 2012 het bestaansrecht van HMC cursus en training
hebben besproken. Uit deze vergadering concludeerde men dat HMC cursus en training om uiteenlopende
redenen levensvatbaar kan zijn en het aanbod
van cursussen naast het reguliere beroepsonderwijs toegevoegde waarde heeft voor het HMC.
Belangrijkste redenen voor het bestaan van HMC cursus en training voor particulieren en hobbyisten
zijn:
• Grote inkomstenbron
• Reclame in de vorm van word-of-mouth
• Werkgelegenheid
Dat is de reden dat er een vraagstuk is ontstaan over de effectiviteit van het huidige
marketingcommunicatiebeleid. HMC cursus en training wil weten of het marketingcommunicatie- beleid
geoptimaliseerd moet worden om zo bij te kunnen dragen aan het effectiever werven van nieuwe
cursisten. De hoofdvraag van deze scriptie luidt dan ook:
‘Hoe effectief 1is het huidige marketingcommunicatiebeleid van HMC cursus en training?’
Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is er gebruik gemaakt van literatuur- en
praktijkonderzoek. Het praktijkonderzoek heeft plaatsgevonden in de vorm van een enquête onder de
groep huidige cursisten en interviews onder de groep potentiële cursisten die hun inschrijving
geannuleerd hebben. De belangrijkste conclusies die zijn voortgekomen uit het literatuur- en
praktijkonderzoek zijn:
• HMC cursus en training heeft een positief imago dat overwegend goed aansluit op de identiteit.
• Er zijn overeenkomsten te zien in de doelgroep waardoor deze gespecificeerd kan worden
d.m.v. demografische gegevens.
• Er wordt momenteel gebruik gemaakt van de strategieën informeren en dialogiseren, dit is terug
te zien in de gebruikte communicatiemiddelen.
• Er kunnen veronderstellingen gedaan worden over de terugloop van het aantal respondenten, deze
zijn:
• De doelgroep is niet bekend met de communicatie uitingen van HMC cursus en training.
• Er wordt niet voldoende gedaan aan klantenbinding van bestaande klanten.
• De prijs van de aangeboden cursussen is te hoog.
• Er is te weinig sprake van maatwerk voor hobbyisten.
• De al aanwezige interesse in het vakgebied bij respondenten gecombineerd met de snelle,
gemakkelijk en duidelijke informatieverstrekking zijn communicatief doorslaggevend geweest bij het
maken van de keuze een cursus te volgen bij HMC cursus en training.
• Annuleringen van cursusinschrijvingen hebben veelal te maken met externe redenen.
• Respondenten geven de voorkeur aan de communicatiemiddelen website, e-mail, open dagen en
voorlichtingen als het gaat om informatie. De informatie die volgens hen het meeste invloed heeft
op de cursuskeuze is rechts in een top 4 weergegeven.
1. Cursusaanbod
2. Kosten
3. Bereikbaarheid & imago
1 De term ‘effectiviteit’ die in de onderzoeksvraag genoemd wordt, verstaat HMC cursus en training
als het werven van nieuwe klanten en het behouden van huidige klanten. Deze definitie zal daarom
aangehouden worden in deze scriptie.

• De ondernemings- en marketingdoelstellingen sluiten over het algemeen aan bij de middelen
die HMC cursus en training op dit moment inzet en de manier van communiceren, wel zijn er een
aantal uitzonderingen.
Het antwoord op de hoofdvraag is samengevat:
Wanneer gekeken wordt naar de antwoorden op de deelvragen, kan geconcludeerd worden dat het huidige
marketingcommunicatiebeleid op sommige fronten wel effectief is en op sommige fronten niet.
Respondenten zijn overwegend positief over HMC cursus en training. Zo is er een positief imago,
worden de gebruikte communicatiemiddelen over het algemeen goed beoordeeld en ervaren respondenten
de informatieverstrekking en dialoog die HMC cursus en training aangaat als prettig. Toch is er
sprake van een terugloop in cursisten, dit is mogelijk te wijten aan verschillende oorzaken. Ook
zijn de kernwaarden van HMC cursus en training niet onderscheidend ten opzichte van het HMC, geven
respondenten ook een aantal zeer negatieve associaties, zijn sommige communicatiemiddelen niet
bekend bij de respondenten en heeft HMC cursus en training een te brede doelgroep om effectief te
kunnen communiceren.
Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek zijn een aantal aanbevelingen gedaan die betrekking
hebben tot het optimaliseren van de marketingcommunicatie.Strategische aanbevelingen Operationele aanbevelingen
Maak gebruik van een combinatie van informeren, dialogiseren en overreden.
Bepaal de positie van de organisatie en speel in op sterktes en zwaktes.
Geef aandacht aan klanttevredenheid en bouw klantvermogen op.
Communiceer de kernwaarden, leef deze na en pas ze eventueel aan.
Let op de vier P’s en C’s bij het opstellen van een communicatiemix.
Zorg dat de doelstellingen, strategie en middelen op één lijn zitten.
Deel het strategisch communicatieplan op in fasen.
Verduidelijk de kernwaarden Communiceer doelgroepgericht
Speel in op de informatiebehoefte van de doelgroep
Kies de juiste communicatiemiddelen

Houdt de communicatiemiddelen actueel

Maak een stappenplan/planning Evalueer regelmatig
Voer wanneer mogelijk vervolgonderzoeken uit

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCommunicatie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersHMC cursus en training, Rotterdam
Datum2014-08-29
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk