De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zorgvuldig ontslag

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zorgvuldig ontslag

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Als een patiënt uit het ziekenhuis wordt ontslagen hoort er een ontslaggesprek plaats te vinden op de desbetreffende afdeling waar het verblijf van de patiënt heeft plaatsgevonden. Bij dit gesprek horen een verpleegkundige van die afdeling en de patiënt aanwezig te zijn, er mag hier ook een mantelzorger van de patiënt bij zijn.
"Het ontslag van een patiënt uit het ziekenhuis is een wezenlijk onderdeel van het zorgproces en bepaalt daardoor mede de kwaliteit van zorg. Het is dus van belang om dit proces doelmatig, efficiënt en effectief te laten verlopen." (Van Engelshoven & Rensen, 2005)
Ook de geïnterviewden geven weer dat het ontslaggesprek bijdraagt aan de kwaliteit en continuïteit van zorg.
Het ontslaggesprek is tevens bedoeld om de patiënt goed geïnformeerd naar huis te laten gaan en om er voor de afdeling informatie uit naar voren te halen, zodat men weet wat er veranderd moet worden op de afdeling en wat er niet veranderd moet worden.

Lang niet alle verpleegkundigen in Nederland houden een ontslaggesprek met de patiënt, voor dit onderzoek is in een algemeen ziekenhuis onderzoek gedaan op afdeling obstetrie en gynaecologie waarom men dit niet altijd/nooit doet. Er is voor dit onderzoek gekozen voor een literatuurstudie en interviews. Met de literatuurstudie zijn de volgende vragen beantwoord;
- Wat zijn het doel en de meerwaarde van een verpleegkundig ontslaggesprek?
- Hoe wordt in het algemeen ziekenhuis, waarin dit onderzoek plaats heeft gevonden, vorm gegeven aan het ontslaggesprek?
- Wat is de wenselijke situatie rondom het ontslaggesprek?
Aan de hand van de interviews is er een antwoord gevormd op de volgende vragen;
1. Welke motivatie geven de verpleegkundigen van afdeling obstetrie en gynaecologie van een algemeen ziekenhuis voor het wel of niet houden van ontslaggesprekken?
2. Wat is volgens de verpleegkundigen van afdeling obstetrie en gynaecologie van een algemeen ziekenhuis het doel van een ontslaggesprek?
3. Welke kennis bezitten de verpleegkundigen van afdeling obstetrie en gynaecologie van een algemeen ziekenhuis met betrekking tot het ontslaggesprek?
4. Wat vinden de verpleegkundigen van afdeling obstetrie en gynaecologie van een algemeen ziekenhuis voordelen van een ontslaggesprek?
5. Wat vinden de verpleegkundigen van afdeling obstetrie en gynaecologie van een algemeen ziekenhuis nadelen van een ontslaggesprek?
6. Hoe zien verpleegkundigen van afdeling obstetrie en gynaecologie van een algemeen ziekenhuis hun verantwoordelijkheid met betrekking tot het houden van een ontslaggesprek?
Met de informatie die uit de interviews is gehaald en die uit de literatuurstudie naar voren is gekomen, zijn er aanbevelingen geschreven voor hoe het ontslaggesprek weer geïmplementeerd kan worden op deze afdeling.

Alvorens er geïnterviewd kon worden is er een topiclijst gemaakt, deze is toegepast op een proefinterview en hierna zijn de topics aangepast voor de uiteindelijke interviews. De topiclijst is opgesteld naar aanleiding van de literatuurstudie. De informatie die hiervoor gebruikt is kwam met name uit McClosky en Buleckek en van de richtlijnen die in het ziekenhuis gelden met betrekking tot het ontslaggesprek.

Uit de interviews bleek dat de verpleegkundigen geen nadelen konden benoemen voor het houden van een ontslaggesprek, maar waarom ze dan geen ontslaggesprek houden vond men moeilijk uit te leggen. Uiteindelijk werd gezegd dat dit niet gedaan wordt vanwege gemakszucht en dat er binnen het team geen aandacht aan wordt gegeven.
Wat de verpleegkundigen duidelijk aan konden geven was dat het ontslaggesprek hoe dan ook terug geïmplementeerd moest worden op de afdeling, ook werden hier enkele voorbeelden voor gegeven hoe dit te moeten doen. Deze voorbeelden zijn uiteindelijk meegenomen bij het schrijven van de aanbevelingen, ze zijn ten slotte door de personen die het in uitvoering moeten brengen zelf aangekaart.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Datum2008-08-29
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk