De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van een vage kennis naar een loyale vriend

een studie naar de attitudinale- en gedragsloyaliteitbinnen het loyaliteitsprogramma ‘Koesterpas’Datum

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Van een vage kennis naar een loyale vriend

een studie naar de attitudinale- en gedragsloyaliteitbinnen het loyaliteitsprogramma ‘Koesterpas’Datum

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In Nederland doen zich een aantal demografische ontwikkelingen
voor omtrent vergrijzing en hogere levensverwachtingen.
Deze ontwikkelingen resulteren in een
sterke toename in de vraag naar zorgvoorzieningen
voor senioren en een afname van de potentiële beroepsbevolking.
Deze toenemende vraag zal in de toekomst
moeilijk opgevangen kunnen worden door een afname
van zorgbudgetten en een tekort aan zorgmedewerkers.
Nu er minder zorgmedewerkers beschikbaar zijn
voor de arbeidsintensieve zorgsector, wordt de concurrentie
op diezelfde arbeidsmarkt groter.
ZorgSaam tracht een concurrerende werkgeverspositie
te creëren door haar huidige personeelsbeleid te
richten op het aantrekken en behouden van voldoende,
goed gekwalificeerd en gemotiveerd personeel. De Koesterpas
is één van de HRM-instrumenten die binnen dit
personeelsbeleid wordt ingezet. De Koesterpas is een
loyaliteitsprogramma voor medewerkers en vrijwilligers
van ZorgSaam, de zogeheten Koesterpashouders, in de
vorm van een kortingspas en activiteiten.
Eerdere klanttevredenheidsonderzoeken hebben aangetoond
dat Koesterpashouders over het algemeen tevreden
zijn over Koesterpas. Deze tevredenheid komt
volgens de organisatie van Koesterpas nochtans niet
tot uiting in het gedrag van de Koesterpashouders. Zij
is van mening dat Koesterpashouders te weinig gebruik
maken van de mogelijkheden die het loyaliteitsprogramma
biedt.
De organisatie van Koesterpas wil graag weten op welke
wijze communicatie kan bijdragen aan het stimuleren
en verbeteren van het gebruik van deze kortingspas. De
literatuur laat zien dat loyaliteit een factor is die kan leiden
tot een positievere houding en/of een verhoogde
mate van een bepaald gedrag. Zodoende ligt de focus in
dit onderzoek op de loyaliteit van de deelnemers aan dit
loyaliteitsprogramma. De centrale onderzoeksvraag is
als volgt geformuleerd: met welke communicatiestrategie
kan de organisatie van Koesterpas inspelen op
de attitudinale- en gedragsloyaliteit van de deelnemers
aan het loyaliteitsprogramma 'Koesterpas'?
Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden, is gebruik
gemaakt van een groepssessie met ABC-methode, een
digitale en schriftelijke enquête, semi-gestructureerde
interviews en useful practices.
Uit het praktijkonderzoek blijkt dat medewerkers en
vrijwilligers van ZorgSaam over het algemeen tevreden
zijn over de Koesterpas. Zij zijn positief over de mogelijkheden
van de Koesterpas; de kortingen die bedrijven
verlenen en de activiteiten die georganiseerd worden.
Daarnaast uiten zij zich ook positief over de communicatiemiddelen
en de informatievoorziening van Koesterpas.
Wel wordt aangegeven dat men nog behoefte
heeft aan informatie over de bedrijven die aangesloten
zijn bij de Koesterregeling en hun acties en kortingen.
Kritische noten worden voornamelijk gezet bij de communicatie
tussen de korting verlenende bedrijven (Koesterbedrijven)
en de pashouders. Pashouders geven aan
vaak te vergeten om gebruik te maken van de kortingspas,
omdat de zichtbaarheid van de Koesterregeling binnen
deze bedrijven ontbreekt. Het is vaak niet duidelijk
(zichtbaar) of een bedrijf nu wel of niet deelneemt aan
de Koesterregeling en ook medewerkers attenderen
pashouders niet op het gebruik van hun kortingspas.
Aan de hand van de belangrijkste bevindingen zijn er
een aantal aanbevelingen gedaan waarmee Koesterpas
met behulp van communicatie in kan spelen op de attitudinale-
en gedragsloyaliteit van deelnemers aan het
loyaliteitsprogramma:
• Focus met de communicatiedoelstellingen op het optimaliseren
van de informatievoorziening. Hierna kan gericht
worden op het stimuleren van het pasgebruik en
deelname aan activiteiten.
• Wees in de communicatie richting de doelgroep volledig,
specifiek en transparant. Door volledig en specifiek
te zijn in de informatievoorziening kunnen verwarring en
onbegrip weggenomen worden. Wees daarnaast transparant
door uit te leggen hoe en waarom bepaalde keuzes
gemaakt worden.
• Treedt op als facilitator bij de uitwisseling van informatie
tussen Koesterbedrijven en pashouders. Benadruk
richting de Koesterbedrijven het belang van een zichtbare
en duidelijke communicatiestroom tussen hen en
de pashouders.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCommunicatie
InstituutAcademie voor Economie & Management
PartnersZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen, Terneuzen
Datum2013-07-03
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk