De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Handelen met het reanimatie-/DNR-beleid bij kwetsbare ouderen en/of hun vertegenwoordigers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Handelen met het reanimatie-/DNR-beleid bij kwetsbare ouderen en/of hun vertegenwoordigers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding
In 2011 werd de uitzending “Niet reanimeren a.u.b.” uitgezonden door ZEMBLA. Hierin kwam naar voren dat er heel veel onduidelijkheid is rondom het reanimatie en het Do Not Reanimate (DNR) beleid binnen de ouderenzorg. In 2013 werd de richtlijn ‘Anticiperende besluitvorming over reanimatie bij kwetsbare ouderen’ gepubliceerd. Voor deze richtlijn bestond, worstelden verzorgingshuizen al jaren met het reanimatiebeleid. Het doel van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in de ervaringen van verpleegkundigen over het handelen met het reanimatie-/DNR-beleid in de thuiszorg en verzorgings-/verpleeghuizen bij kwetsbare ouderen en/of hun vertegenwoordigers binnen de organisatie ZorgSaam.

Methoden
Middels het uitvoeren van een literatuuronderzoek is informatie verkregen met betrekking tot het reanimatie-/DNR-beleid. Daaropvolgend is een praktijkgericht onderzoek met een kwalitatief karakter uitgevoerd. Er zijn vijf interviews afgenomen door middel van een topiclijst. De interviews zijn geanalyseerd en verwerkt aan de hand van acht analysestappen uit Verhoeven (2011).

Resultaten
Uit de interviews is naar voren gekomen dat het bespreken van en handelen met het reanimatie-/DNR-beleid over het algemeen als goed worden ervaren. Het bespreken van het reanimatie-/DNR-beleid wordt door de verpleegkundige zelf als hun taak gezien. Ook de ervaringen van verpleegkundigen over het handelen met het reanimatie-/DNR-beleid zijn over het algemeen positief. Desondanks kan men uit de resultaten ook concluderen dat verzorgenden niet op de hoogte zijn van het reanimatie-/DNR-beleid en waar het terug te vinden is in het zorgdossier. Het ontbreken van een vaste plaats voor de zorgdossiers kan problematisch zijn, bijvoorbeeld in het geval dat de ambulance broeders een patiënt met een DNR-beleid reanimeren omdat zij niet direct toegang hebben tot het dossier.

Discussie
De uitkomsten van het onderzoek zijn deels in overeenstemming met de literatuur, zoals het voorkomen van patiënten die niet in staat zijn tot communicatie over het reanimatie-/DNR-beleid. Alle verpleegkundigen zijn meer dan tien jaar werkzaam bij ZorgSaam, waardoor ze veel ervaring hebben met het reanimatie-/DNR-beleid. Een proefinterview is afgenomen om de betrouwbaarheid van het onderzoek te verhogen, ook heeft er peerexamination plaatsgevonden.

Conclusie en aanbevelingen
Op basis van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat in de beleving van verpleegkundigen in de thuiszorg en verzorgings-/verpleeghuizen van ZorgSaam het handelen met het reanimatie-/DNR-beleid bij kwetsbare ouderen en/of hun vertegenwoordigers over het algemeen als positief ervaren wordt. De belangrijkste aanbevelingen zijn dan ook gericht op het optimaliseren van het reanimatie-/DNR-beleid.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
AfstudeerorganisatieZorgSaam, ziekenhuis ’De Honte’
Datum2015-08-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk