De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De toekomst ben jij!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De toekomst ben jij!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Jongeren kunnen om verschillende redenen voortijdig stoppen met school. Voor een jongere kan het verlaten van school zonder een startkwalificatie verschillende gevolgen met zich meebrengen. Er is een risico dat de groep voortijdige schoolverlaters op korte termijn zal groeien, vanwege de strengere normen op school, ongunstige economische ontwikkelingen en veranderingen binnen de zorg en sociale voorzieningen.
Consulenten binnen MEE Zeeland Oosterschelderegio signaleren dat jongeren met een beperking en zonder een startkwalificatie in de leeftijd van 18 tot 23 jaar buiten de boot vallen. De consulenten komen regelmatig in aanraking met deze jongeren binnen hun werk. Zij zien dat deze kwetsbare jongeren vaak negatieve gevolgen ervaren door het voortijdig verlaten van school. Ook signaleren consulenten binnen MEE Zeeland dat jongeren niet weten waar ze terecht kunnen met hulpvragen die voortkomen uit hun kwetsbare positie. Om deze reden is vanuit MEE Zeeland de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar het inzetten van de ondersteuningsgerichte benaderingswijze om het begeleidingstraject van (dreigend) voortijdige schoolverlaters te verbeteren.
De vraag, die in dit onderzoek centraal staat, luidt als volgt: Op welke wijze kan het inzetten van de ondersteuningsgerichte benaderingswijze helpen om de begeleiding aan (dreigend) voortijdige schoolverlaters van 18 tot 23 jaar met een beperking te verbeteren, zodat deze jongeren een kwaliteit van bestaan hebben? De ondersteuningsbehoefte, sterke punten en verbeterpunten van de huidige aanpak gericht op voortijdig schoolverlaten zijn in beeld gebracht door het houden van interviews met voortijdige schoolverlaters met een beperking en ‘deskundigen’, die met deze doelgroep werken.
De conclusie die uit het onderzoek kan worden getrokken, is dat iedere jongere met een beperking en zonder een startkwalificatie zijn eigen wensen en mogelijkheden heeft. Ook de behoefte aan ondersteuning is voor iedere jongere verschillend. Dit heeft tot gevolg dat de begeleiding moet worden aangepast op het individu. Belangrijk is dat alle levensgebieden worden meegenomen in de begeleiding van een jongere om ervoor te zorgen dat er stabiliteit komt in de gehele levenssituatie van de jongere. De jongere moet zoveel mogelijk verantwoordelijk blijven voor zijn of haar ondersteuningstraject. De hulpverlener moet aansluiten bij de prioriteiten, belevingen en levensdoelen van de cliënt. Dit kan namelijk motivatie creëren, zodat een jongere stappen gaat zetten tijdens het traject. De hulpverlener moet dicht bij de jongere gaan staan, het gesprek aangaan, geduldig zijn, echt luisteren en blijven geloven in de jongere. Op deze wijze werkt de jongere samen met de professional naar een toekomst, passend bij zijn of haar mogelijkheden en wensen.
Naar aanleiding van het onderzoek kunnen verschillende aanbevelingen worden gedaan om het begeleidingstraject aan (dreigend) voortijdige schoolverlaters te verbeteren. Allereerst kan de aanbeveling worden gedaan, dat er één duidelijk en begrijpelijk overzicht moet komen van het actuele hulpverleningsaanbod, zodat jongeren weten waar ze de juiste hulp, passend bij de hulpvragen, kunnen vinden. Gericht op de begeleiding kunnen meerdere aanbevelingen worden gedaan. Allereerst moet de begeleiding in een eerder stadium worden ingezet. Ook moet de begeleiding gericht zijn op alle levensgebieden en niet alleen op de levensgebieden werk en/of school. Bij de begeleiding is het belangrijk om meer samen te werken en aan te sluiten bij de jongere, zodat er meer motivatie ontstaat en de jongere zelf stappen gaat zetten. Ook gericht op niet-leerbare jongeren kan er een aanbeveling worden gedaan. Voor hen moeten meer mogelijkheden komen in de vorm van werk en/of dagbesteding.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
InstituutAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersMEE Zeeland
Datum2015-06-24
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk