De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Tussen eb en (overvloed)

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Tussen eb en (overvloed)

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De GGD Zeeland bestaat sinds 1985 en is één van de 28 GGD'en in Nederland. Deze organisatie
voert taken uit om de gezondheid van de Zeeuwse burgers te bewaken, beschermen en
bevorderen. Dit gaat in opdracht van de 13 Zeeuwse gemeenten:
Borsele Noord-Beveland Tholen
Goes Reimerswaal Veere
Hulst Schouwen Duiveland Vlissingen
Kapelle Sluis
Middelburg Terneuzen
Deze gemeenten zijn tegelijkertijd eigenaar, financier, opdrachtgever en klant van de GGD
Zeeland. De GGD voert ook wel taken uit voor andere partijen, maar deze werkzaamheden
liggen vrijwel altijd in het verlengde van de reguliere activiteiten.
Communicatie is bij de GGD Zeeland ondergebracht in de vorm van een staffunctie. Er wordt
veel waarde gehecht aan de algehele communicatie van de organisatie. Het communicatiebeleid
van de GGD Zeeland moet leiden tot een positieve verstandhouding en samenwerking met de
relatiegroepen van de GGD. Communicatie wordt gezien als een taak van elke medewerker,
alle medewerkers moeten communicatie zien en benutten als integraal onderdeel van elke
activiteit.
Enkele malen per jaar wordt e-mailnieuwsbrief Zeeuwse Notities naar de gemeenten verstuurd.
Het doel van deze nieuwsbrief is om de contactpersonen bij deze gemeenten betrokken te maken
en houden bij de activiteiten van de GGD Zeeland. Zeeuwse Notities houdt deze personen op de
hoogte van de belangrijkste werkzaamheden en recente ontwikkelingen bij de GGD, maar gaat
ook in op relevante regionale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van gezondheidsbeleid.
Zeeuwse Notities wordt daarnaast ook verstuurd aan medewerkers van de GGD Zeeland, de
communicatieafdeling van GGD Nederland en de Zeeuwse pers.
De vaste opbouw van Zeeuwse Notities is vastgelegd in een bladformule die momenteel al zeven
jaar wordt gehanteerd. Zeeuwse Notities is aan een evaluatie toe, vooral door de zich alsmaar
versnellende technologische ontwikkelingen en organisatorische veranderingen. De GGD
Zeeland is hierdoor niet meer zeker van het feit dat er een optimale afstemming bestaat tussen
de eigen communicatiedoelstellingen en de behoeften van de beoogde lezer en is daardoor
bang dat de nieuwsbrief niet meer haar ultieme effect bereikt.
Bij communicatie heeft de zender de bedoeling om bepaalde gedachten te plaatsen in de hoofden
van de beoogde ontvangers (beïnvloeding). Echter wordt aangenomen dat de manier waarop
prospects boodschappen ontvangen, bij elke ontvanger anders is. Communicatie moet daarom
zorgvuldig gepland worden. Om effectief te communiceren moet de hoeveelheid uit te zenden
informatie in balans zijn, de kwaliteit zijn afgestemd op de doelgroep en moet het tijdstip van
communiceren in overeenstemming zijn met de inhoud. De ontvanger van een uiting bepaalt
zelf in hoeverre hij aandacht geeft aan de uiting en deze tot zich neemt en interpreteert.
Bij het inzetten of evalueren van een medium doet zich een belangrijk psychologische proces
voor bij de ontvanger. Zo wordt de manier waarop deze informatie wordt verwerkt bepaald door
veel afzonderlijke kenmerken en effecten van de media. Ook wordt het proces beïnvloed door
de mate waarin de ontvanger zintuiglijk openstaat voor invloeden van buitenaf.
Om Zeeuwse Notities te kunnen evalueren wordt de achtergrond van de primaire doelgroep
nader bekeken. Elke gemeente is opgesplitst in een wetgevende (gemeentebestuur) en een
uitvoerende macht (ambtelijk apparaat). De burger (en dus de financier) heeft recht op inzage
in de wijze waarop en waarom het geld van de gemeente wordt besteed en wat de resultaten
daarvan zijn. De communicatie tussen de GGD Zeeland en de gemeenten gaat vooral over de
uitvoering van vastgesteld beleid. Hierbij moet de invulling van de taakgebieden van ambtenaren
en wethouders in acht worden genomen.
Een digitale nieuwsbrief heeft een hoge marketingwaarde omdat dit als een meer persoonlijk
communicatiemiddel wordt gezien dan bijvoorbeeld een website of een brochure. Echter
vraagt de aard van het medium en de context waarin het zich bevindt wel om een nauwkeurige
structuur, samenstelling en invulling.
Voor Zeeuwse Notities zal er een communicatieonderzoek gehouden worden om de
achtergrond van het probleem inzichtelijk te krijgen. Het praktijkonderzoek wordt gebaseerd
op bestaande theorieën over communicatieonderzoek. Praktijkgericht communicatieonderzoek
geeft antwoord op vooraf gestelde vragen en houdt geen rekening met andere wensen en
verwachtingen. Daarom moeten van te voren realistische verwachtingen worden uitgesproken
en moet de probleemstelling scherp afgebakend worden. In het praktijkonderzoek is het de
bedoeling om data te verzamelen die leidt tot bruikbare kennis.
Als hoofdlijn voor het onderzoek zijn er een hoofdvraag en deelvragen geformuleerd. Zeeuwse
Notities zal onderzocht worden door middel van exploratief kwantitatief onderzoek in de vorm van
een lezerskringonderzoek. Dit is procesonderzoek bevindt zich in de mediabeoordelingsfase van
het communicatieproces. Het onderzoek vindt plaats door middel van een korte ondervraging.
Deze vragen worden gebaseerd op een concretisering van de doelstellingen van Zeeuwse
Notities. Er zijn er verschillende eisen waaraan zowel het gehele onderzoek, als de afzonderlijke
vragen moeten voldoen.
De vragenlijst is door een ICT-medewerker van de GGD in een website gegoten en bevat
voornamelijk gesloten vragen die ingaan op de waardering, behoeften en de persoonlijke
achtergrond van de respondent. De validiteit van het onderzoek wordt in de gaten gehouden
met behulp van enkele vastgestelde criteria.
Halverwege het onderzoek viel het aantal respondenten enigszins tegen, daarom is er toen een
e-mail ter herinnering naar de doelgroep verzonden. Dit wierp zijn vruchten af. Na de sluiting
van de vragenlijst konden de resultaten geanalyseerd worden. Aan de hand van de verzamelde
gegevens werden conclusies en vervolgens aanbevelingen vastgesteld. De conclusies hebben
betrekking op de volgende aspecten:
~~ Persoonlijke achtergronden van de respondenten;
~~ De huidige frequentie en intensiteit waarin Zeeuwse Notities gelezen wordt;
~~ De mate waarin de lezers de huidige inhoud waarderen;
~~ De mate waarin de lezers de huidige verschijningsvorm waarderen;
~~ De mate waarin de respondent zich betrokken voelt bij Zeeuwse Notities;
~~ De mate waarin de lezer vindt dat Zeeuwse Notities hier aan bijdraagt;
~~ Resultaten die in het algemeen opvallen.
Tot slot werden aanbevelingen gedaan op het gebied van vorm, inhoud en hoofdlijnen. Ook
gaan zij in op het handhaven van eventuele verbeterslagen. De kern van de aanbevelingen is als
volgt:
~~ Herzie de technische structuur van de nieuwsbrief;
~~ Richt een eigen website in met uitgebreidere informatie over de onderwerpen;
~~ Handhaaf de huidige verschijningsfrequentie;
~~ Laat de meest gelezen onderwerpen zoals ze zijn;
~~ Behoud de huidige onderwerpen, maar houd een vastgestelde volgorde aan en geef de
gebruikte structuur duidelijk aan;
~~ Behoud ook het huidige karakter en de huidige uitstraling van de nieuwsbrief;
~~ Overweeg de nieuwsbrief ook naar de raadleden te sturen

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingWatermanagement/ Aquatische Ecotechnologie
AfdelingDelta Academy
PartnersHogeschool Zeeland
Datum2010-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk