De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De jeugd heeft de toekomst in handen

Hoe waterschap Scheldestromen kan communiceren met middelbare scholieren’

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De jeugd heeft de toekomst in handen

Hoe waterschap Scheldestromen kan communiceren met middelbare scholieren’

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de samenvatting van dit onderzoeksrapport is beknopt te lezen waar dit rapport over gaat, hoe het onderzoek is uitgevoerd en wat de uitkomsten zijn. Allereerst worden de opdracht en probleemomschrijving behandeld. Vervolgens de werkwijze, de resultaten en conclusies van het onderzoek. Tenslotte komen de belangrijkste aanbevelingen aan bod.
In het communicatiebeleidsplan van waterschap Scheldestromen staat dat het de wens van het bestuur is om leerlingen bewust te maken van de mogelijkheden die water biedt. De reden van de uitgebreide informatieverstrekking is om de middelbare scholieren een beter beeld te geven van de werkzaamheden van waterschap Scheldestromen. Het waterschap krijgt verzoeken van middelbare scholen om gastlessen en rondleidingen op zuiveringsinstallaties te verzorgen.
Uit ervaring hiermee is gebleken dat middelbare scholieren niet tot nauwelijks geïnteresseerd zijn in het waterschap.
Om deze reden is voor het onderzoek de volgende hoofdvraag geformuleerd: 'Hoe kan het waterschap middelbare scholieren meer bewust maken van water?' Ondanks het feit dat middelbare scholieren de doelgroep zijn van het onderzoek, heb ik mij met name gericht op de docenten van het middelbaar onderwijs. Het theoretisch kader heeft namelijk uitgewezen dat een docent de sleutel is om de middelbare scholier te interesseren en om mee te communiceren.
Aan de hand van de theoretische bevindingen heb ik verschillende docenten uit de provincie Zeeland geïnterviewd. Aan hen heb ik de vraag gesteld of docenten een belangrijk communicatiemiddel vormen tussen de middelbare scholier, het bedrijfsleven en organisaties. Tevens heb ik gevraagd op welke wijze de belevingswereld van middelbare scholieren geprikkeld kan worden om een juiste overdracht van informatie te bewerkstelligen.
Er is gekozen voor semi-gestructureerde interviews omdat hierin verschillende onderwerpen aan bod komen. Op deze wijze is er ruimte om gedurende het interview vragen te wijzigen of toe te voegen. De onderwerpen die behandeld zijn hebben te maken met de wijze van communicatie met middelbare scholieren en het belang van het onderwijs in het enthousiasmeren van de middelbare scholier voor bepaalde onderwerpen.
Ik heb interne functionarissen geïnterviewd zoals dijkgraaf de heer Toine Poppelaars, de heer Gerard de Kock van de afdeling Personeel en Organisatie en mevrouw Sandra Minneboo van de afdeling Communicatie en Bedrijfscultuur van waterschap Scheldestromen.
Voor het onderzoek heb ik ook gekozen voor benchmarking. Bij benchmarking worden bedrijven en organisaties benaderd die in een zelfde soort branche werkzaam zijn. De nadruk lag op de activiteiten die zij voor middelbare scholieren hebben ontwikkeld en welke beeld zij bij deze groep hebben. Er is contact geweest met DELTA, EPZ en het NME (Natuur en Milieu Educatiecentrum).
Uit de interviews is gebleken dat het onderwijs inderdaad belangrijk is om de middelbare scholier te bereiken en dat de docent hier het communicatiemiddel in is. Opvallend was dat diverse scholen bezig zijn met het promoten van verschillende technische beroepen, dit gebeurt voornamelijk op de havo en het vwo. Het doel is dat scholieren meer geïnteresseerd raken in de technische sector en hier een vervolgstudie in kiezen. Het waterschap en andere organisaties als EPZ en DELTA hebben in de nabije toekomst behoefte aan vooral hoger gekwalificeerd, technisch personeel.
6
Scholen werken daarom graag met organisaties op een projectgerelateerde manier. Uit de theorie blijkt dat deze aanpak bij middelbare scholieren goed werkt en in de praktijk wordt het ook door scholen daadwerkelijk uitgevoerd. Door op een actieve manier het project onder de aandacht van de scholieren te brengen, raken zij geïnteresseerd en worden enthousiast gemaakt voor het onderwerp. Organisaties en bedrijven kunnen op deze manier beter in beeld komen bij scholieren.
Aan de hand van de verzamelde informatie en bevindingen zijn er conclusies en aanbevelingen geformuleerd.
Belangrijke conclusie is dat alleen informatieoverdracht niet de manier is om scholieren te enthousiasmeren. Het waterschap moet op een actieve manier de middelbare scholier benaderen. Ze moeten de scholieren laten deelnemen aan projecten die het waterschap te bieden heeft.
Op deze manier maken middelbare scholieren kennis met de organisatie waterschap Scheldestromen met als doel het bewust worden van water, de werkzaamheden van de organisatie en de mogelijkheden die hiertoe geboden worden op technisch vakgebied.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCommunicatie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersWaterschap Scheldestromen, Terneuzen
Datum2013-07-04
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk