De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Op weg naar goud : een onderzoek naar het imago van een belangenbehartigende organisatie in Zeeland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Op weg naar goud : een onderzoek naar het imago van een belangenbehartigende organisatie in Zeeland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Klaverblad Zeeland is een belangenbehartigende organisatie voor gebruikers van zorgen dienstverlening en mantelzorgers in Zeeland. Klaverblad behartigt de belangen op verschillende niveaus. Ze praat met gemeenten en provincie, zorgaanbieders, mantelzorgorganisaties en zorgverzekeraar. Door met deze organisaties in gesprek te gaan, hoopt Klaverblad die zaken te bereiken die ten goede komen aan haar
doelgroep. Doordat Klaverblad, gezien haar functie, kritisch kijkt naar deze stakeholders kan het zijn dat het imago van Klaverblad niet overeenkomt met de door haar opgestelde kernwaarden. Het imago kan minder positief beoordeeld worden dan de kernwaarden. Om een indicatie te geven van het huidige imago van Klaverblad Zeeland zoals dat leeft onder de stakeholders is de volgende vraagstelling geformuleerd: "Wat is het imago van Klaverblad Zeeland bij zorgaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraar en mantelzorgorganisaties in Zeeland en in hoeverre komt deze overeen met de kernwaarden (identiteit) van Klaverblad Zeeland?" Door middel van kwalitatief onderzoek - persoonlijke interviews - is indicatieve informatie verkregen. Via een enkelvoudige a-selecte clustersteekproef zijn de
stakeholders voor het interview gekozen. Gezien de geringe omvang van het totaal aantal cases, 63, zouden alle cases onderzocht moeten worden. Omdat er hier door Metadataformulier digitale scriptie HBO-Kennisbank versie 2.0 NL-ENG, 30 november 2006 2 onderzoeker en directie van Klaverblad Zeeland is gekozen voor een kwalitatief
onderzoek door middel van interviews was het gezien de tijd niet mogelijk voor de onderzoeker om alle 63 cases te ondervragen. Daarom is er door de directie van Klaverblad Zeeland en onderzoeker gekozen voor een kanssteekproef. Hierdoor is dit onderzoek niet representatief voor de gehele populatie maar geeft een indicatie weer
van 19 belangrijke representatieve ondervraagde stakeholders.
Uit het onderzoek blijkt dat de ondervraagde gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraar en mantelzorgorganisaties Klaverblad zien als dé koepelorganisatie die de belangen behartigt voor iedereen in Zeeland die gebruik maakt van zorg- en dienstverlening. Daarnaast wordt het nut en de noodzaak van Klaverblad Zeeland ingezien door de respondenten, het merendeel vindt het belangrijk dat Klaverblad
bestaat en wil ook samenwerken met Klaverblad. Ondanks deze resultaten wordt er door de respondenten getwijfeld aan de betrouwbaarheid, professionaliteit, onafhankelijkheid en het confronterende gehalte van Klaverblad Zeeland. Het zwakke bestuur van Klaverblad zoals dat door respondenten wordt genoemd, komt de
professionaliteit en betrouwbaarheid niet ten goede. Tenslotte is het beeld dat Klaverblad Zeeland uitdraagt niet duidelijk. Het effect wat Klaverblad heeft, wat ze bereikt en waar ze mee bezig is blijft vaag voor de ondervraagde respondenten. Klaverblad is niet transparant en niet zichtbaar genoeg. Het imago van Klaverblad komt niet overeen met de door haar opgestelde kernwaarden (identiteit), Klaverblad benut haar kansen niet goed en zij moet het imago in een positieve richting proberen te beïnvloeden. Naar aanleiding van het onderzoek zijn deze belangrijkste aanbevelingen naar voren gekomen:
· Ontwikkel een nieuwsbrief voor de stakeholders. Geef deze aan het begin van het jaar uit met daarin de speerpunten voor dat jaar. Breng eind van het jaar ook een nieuwsbrief uit met daarin concrete zaken die bereikt zijn door Klaverblad en zaken die niet bereikt zijn.
· Consulenten moeten structureel contact gaan inplannen met de stakeholders. Plan voor vier keer per jaar een afspraak om zaken door te lopen. Baseer een contact niet alleen op klachten maar ga preventief te werk.
· Voer een intern cultuuronderzoek uit om te achterhalen of er een boegbeeld wordt gemist in de organisatie, een leider die de medewerkers motiveert.
· Formuleer een visie.
· Voer een imago-onderzoek uit onder de achterban van Klaverblad Zeeland.
Om representatieve onderzoeksgegevens over het imago van Klaverblad te verkrijgen zoals dat leeft onder stakeholders wordt het aanbevolen een kwalitatief onderzoek te houden door middel van interviews onder alle 63 stakeholders.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCommunicatie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersKlaverblad Zeeland
Datum2008-06-25
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk