De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Reorganiseren binnen de gemeente

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Reorganiseren binnen de gemeente

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In deze scriptie staat de komende reorganisatie* binnen de gemeente Veere centraal en de invoering van de 'Wet algemene bepalingen omgevingsrecht' (de Wabo), welke deze reorganisatie noodzakelijk maakt.

De onderzoeksvraag luidt:

"Hoe kan het management van de gemeente haar drie peilers van dienstverlening hooghouden, kwaliteit leveren door integraal en transparant te werken, met het oog op de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de komende reorganisatie, zodat de visie 'Tevreden Burgers' gewaarborgd blijft?"

Binnen de gemeente bevinden zich de twee afdelingen 'Veiligheid en Milieu' (VM) en 'Wonen, Werken en Recreatie' (WWR). Beide afdelingen hebben medewerkers voor vergunningverlening en men wil hen bij elkaar zetten onder één afdeling. Dit heeft als gevolg dat een deel van de afdeling WWR, de vergunningverleners, zal worden samengevoegd met de afdeling VM. De afdeling WWR zal de afdeling 'Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling' (REO) worden en de afdeling VM zal de afdeling 'Vergunning en Handhaving' (VH) worden.

De Wabo zal het voor de burger gemakkelijker maken om een aanvraag bij de gemeente in te dienen, omdat hij te maken zal krijgen met nog maar één loket, één aanvraag, één bevoegd gezag, één vergunningprocedure, één rechtsbeschermingprocedure, één handhavend bestuursorgaan en één vergunning. Hier komt nog bij dat de burger ook nog maar met één contactpersoon te maken zal krijgen, in plaats van met drie verschillende of meer. Dit vraagt van de medewerkers van de gemeente meer integraliteit.

Medewerkers, maar ook afdelingen, moeten er op letten dat ze geregeld onderling contact hebben zodat ze er van op de hoogte zijn hoe het met het verloop van een aanvraag staat, maar ook dat ze elkaar veel raadplegen om zeker te zijn dat een aanvraag aan alle vereisten van de Omgevingsvergunning voldoet. Een goede samenwerking is zeker van belang aangezien de termijn voor de vergunningprocedure zal worden aangepast en de reguliere vergunningprocedure een fatale termijn krijgt, er moet dus goed op gelet worden dat de procedure vlot verloopt en op tijd wordt verleend.

Medewerkers moeten goed integraal leren werken, ze moeten transparant zijn richting de burger en ervoor zorgen dat ze kwaliteit leveren. Om er voor te zorgen dat de medewerkers dit gaan doen, zullen er opleidingen gevolgd moeten worden, maar ook is het belangrijk dat de leidinggevenden van de gemeente hierin het goede voorbeeld geven.

De burger staat bij de gemeente centraal en daarom moeten alle medewerkers, ook de leidinggevenden, het belang van de burger in het oog houden tijdens de werkzaamheden en moeten ze vanuit hun standpunt blijven denken.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfskunde - MER
AfdelingAcademie voor Economie & Management
Domein Economie
PartnersGemeente Veere, Domburg
Datum2009-06-25
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk